Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 mln złotych dla Gminy Solec Kujawski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 mln złotych dla Gminy Solec Kujawski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Pytanie i odpowiedź do SIWZ 04-09-2019 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 10-09-2019 r.

Uchwała z dn. 30-08-2019r. nr 77 -zmiana budżetu i uchwała nr 78 zmiana WPF

Informacja z otwarcia ofert z 17-09-2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_24_09_2019r.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 28.08.2019
  • Data składania ofert 17.09.2019
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 17.09.2019
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty siedziba Zamawiającego Kancelaria - Biuro podawcze , pokój nr 1 parter
  • Numer UZP/TED 590512-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian