Przetarg nieograniczony na: Uruchomienie strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim.

Przetarg nieograniczony na: Uruchomienie strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 7_11_2018r

Informacja z otwarcia ofert 15_11_2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_23_11_2018r

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 31.10.2018
  • Data składania ofert 15.11.2018
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 15.11.2018
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- biuro podawcze, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED 643186-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian