Przetarg nieograniczony na wykonanie i uruchomienie fontanny na Skwer im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim.

Przetarg nieograniczony na wykonanie i uruchomienie fontanny na Skwer im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim.

Pytanie i odpowiedź do SIWZ  31-01-2019r.

Informacja z otwarcia ofert 6-02-2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19-02-2019r.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 22.01.2019
  • Data składania ofert 06.02.2019
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 06.02.2019
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- biuro podawcze, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED 506046-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian