Przetarg nieograniczony na wykonanie szaty roślinnej wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury w ramach projektu pn: Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego.

Przetarg nieograniczony na wykonanie szaty roślinnej wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury w ramach projektu pn: Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego.

Skorygowany projekt umowy oraz dokumentacja projektowa (załącznik nr 8 do SIWZ) 5-07-2019 r.

Informacja z otwarcia ofert 10-07-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-12-07-2019r.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 02.07.2019
  • Data składania ofert 10.07.2019
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 10.07.2019
  • Godzina otwarcia ofert 12:30
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- biuro podawcze, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED 568254-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian