Przetarg nieograniczony na wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i betonowych dróg gminnych na terenie gminy Solec Kujawski

Przetarg nieograniczony na wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i betonowych dróg gminnych na terenie gminy Solec Kujawski

Informacja z otwarcia ofert 27-12-2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9_01_2019

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 10.12.2018
  • Data składania ofert 27.12.2018
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 27.12.2018
  • Godzina otwarcia ofert 12:30
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- biuro podawcze, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED 659910-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian