Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Budowa zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych (wersja uzupełniona)

  • Nr karty/rok 4/2017
  • Rodzaj dokumentu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "budowie zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych", przy ul. Powstańców 8B w Solcu Kujawskim (wersja uzupełniona, ujednolicona)
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy ROŚiR.6220.18.2016
  • Dokument wytworzył os. fiz. prowadząca działalność gospodarczą
  • Data dokumentu 27.01.2017
  • Dokument zatwierdził nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 8, bud. D, pok. nr 1, tel. 52/ 387 01 61
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 6/2016, 17/2016, 23/2016, 9/2017, 15/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.02.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian