Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Uchwały Nr LI/405/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów miasta i gminy Solec Kujawski za okres od 2014 do 2018 roku 11:02 15-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr IV/137/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa ścieżek komunikacyjnych, chodników, placu z fontanną i elementów małej architektury w ramach projektów dotyczących przebudowy strefy zieleni miejskiej i stworzenia strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim 09:36 15-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr LI/411/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 08:41 15-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr LI/410/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski 08:32 15-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr LI/409/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim 08:29 15-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr LI/408/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 08:26 15-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr LI/407/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie projektu polegającego na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim 08:20 15-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr LI/406/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski” 08:16 15-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr IV/138/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok 13:05 12-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka o sprostowaniu omyłki pisarskiej w obwieszczeniu z dnia 04.09.2018 r., znak: RL.6220.16.2017 10:37 12-10-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 245 246 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>