Sołectwo Chrośna

RADA SOŁECKA – kadencja 2014 – 2018
Sołtys:

Marek Łukaszewski (od 11.04.2016 r.)  
          
Sylwia Olejniczak
Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 
Halina Król
Zastępca Przewodniczącej Rady Sołeckiej
  
Janusz Kołodziejski
Członek
  
Krystyna Filipiak
członek
  
Marek Gralak (od 11.04.2016 r.)
członek

Załączone dokumenty:

RADA SOŁECKA – kadencja 2010 – 2014
Sołtys:

Barbara Dolińska   
          
Halina Król
Przewodnicząca Rady Sołeckiej
  
Janusz Kołodziejski
Zastępca Przewodniczącej Rady Sołeckiej
  
Eugenia Frontczak
Członek
  
Daniel Paczkowski
członek
  
Justyna Szopiera
członek

Załączone dokumenty:
Statut sołectwa

Protokół z zebrania sprawozdawczo – wyborczego odbytego w dniu 25 marca 2011 r.

Protokół z zebrania odbytego w dniu 17 listopada 2011 r.

Protokół z zebrania odbytego w dniu 13 kwietnia 2012 r.

Protokół z zebrania odbytego w dniu 9 listopada 2012 r.

Protokół z zebrania odbytego w dniu 18 kwietnia 2013 r.

Protokół z zebrania odbytego w dniu 2 października 2013 r.

Protokół z zebrania odbytego w dniu 19 marca 2014 r.

Protokół z zebrania odbytego w dniu 23 września 2014 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian