Sołectwo Chrośna

RADA SOŁECKA – kadencja 2018 – 2023
Sołtys:

Marek Łukaszewski
tel. 606 936 286 
          
Daniel Paczkowski
Przewodniczący Rady Sołeckiej
 
Jolanta Gondek
Zastępca Przewodniczącego Rady Sołeckiej

Barbara Dolińska
członek 

Joanna Krajewska
członek
  
Krystyna Filipiak
członek

Ewa Czerwińska
członek

Damian Frontczak
członek

_____________________

RADA SOŁECKA – kadencja 2014 – 2018
Sołtys:

Marek Łukaszewski (od 11.04.2016 r.)
tel. 606 936 286 
          
Sylwia Olejniczak
Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 
Halina Król
Zastępca Przewodniczącej Rady Sołeckiej
  
Janusz Kołodziejski
Członek
  
Krystyna Filipiak
członek
  
Marek Gralak (od 11.04.2016 r.)
członek

Załączone dokumenty:

Statut Sołectwa

  


Załączniki

Informacje

Rejestr zmian