Sołectwo Chrośna

RADA SOŁECKA – kadencja 2014 – 2018
Sołtys:

Marek Łukaszewski (od 11.04.2016 r.)
tel. 606 936 286 
          
Sylwia Olejniczak
Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 
Halina Król
Zastępca Przewodniczącej Rady Sołeckiej
  
Janusz Kołodziejski
Członek
  
Krystyna Filipiak
członek
  
Marek Gralak (od 11.04.2016 r.)
członek

Załączone dokumenty:

Statut Sołectwa

RADA SOŁECKA – kadencja 2010 – 2014
Sołtys:

Barbara Dolińska   
          
Halina Król
Przewodnicząca Rady Sołeckiej
  
Janusz Kołodziejski
Zastępca Przewodniczącej Rady Sołeckiej
  
Eugenia Frontczak
Członek
  
Daniel Paczkowski
członek
  
Justyna Szopiera
członek
____________________

Protokół z zebrania sprawozdawczo – wyborczego odbytego w dniu 25 marca 2011 r.

Protokół z zebrania odbytego w dniu 17 listopada 2011 r.

Protokół z zebrania odbytego w dniu 13 kwietnia 2012 r.

Protokół z zebrania odbytego w dniu 9 listopada 2012 r.

Protokół z zebrania odbytego w dniu 18 kwietnia 2013 r.

Protokół z zebrania odbytego w dniu 2 października 2013 r.

Protokół z zebrania odbytego w dniu 19 marca 2014 r.

Protokół z zebrania odbytego w dniu 23 września 2014 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian