Sołectwo Kujawska

RADA SOŁECKA – kadencja 2018 – 2023:
Sołtys

Szewczyk Marzanna
tel. 500 007 371

Tomasz Głowski

Przewodniczący Rady Sołeckiej

Bożena Szuman
Z-ca Przewodniczącego

Violetta Fiałkowska
Sekretarz

Członkowie:
Agnieszka Dorawa
Joanna Kuszaj
Małgorzata Szmyt Zboińska
Paweł Ziółkowski

Protokoły z zebrań:

Protokół Nr I/19 z dnia 27.02.2019 r.
Protokół K. Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na sołtysa
Protokół K. Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów do rady sołeckiej
– Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w 2018 roku

Protokół Nr II/19 z dnia 18.11.2019 r.
wstępny projekt Statutu Soł. Kujawska
Gospodarka odpadami komunalnymi – prezentacja (zał.)
___________________

RADA SOŁECKA – kadencja 2014 – 2018:
Sołtys

Szewczyk Marzanna
tel. 500 007 371

Tomasz Głowski

Przewodniczący Rady Sołeckiej

Sylwia Grzegorzewska
Z-ca Przewodniczącego

Członkowie:
Mateusz Czyżewski
Roman Torzewski
Agnieszka Dorawa
Joanna Kuszaj
Robert Fałek

Załączone dokumenty:

Sołtys:
Szewczyk Marzanna

Sołectwo Kujawska obejmuje granice: Kujawska od torów do obwodnicy, Klonowa, Kopernika, Lipowa, Młyńska, Powstańców wschodnia strona, Sosnowa, Średnia (od ulicy Powstańców do ulicy Kujawskiej), Topolowa, Kabat.   
          
Tomasz Głowski
Przewodniczący Rady Sołeckiej 

Bożena Szuman
Z-ca Przewodniczącego

Bogusława Frontczak
sekretarz
  
Grażyna Figura
członek
  
Adam Brzozowski
członek

Sylwia Grzegorzewska
członek

Mateusz Czyżewski
członek
__________________
Protokół z zebrania sprawozdawczo – wyborczego odbytego w dniu 31 marca 2011 r.
Protokół z zebrania odbytego w dniu 20 października 2011 r.
Protokół z zebrania odbytego w dniu 23 kwietnia 2012 r.
Protokół z zebrania odbytego w dniu 28 listopada 2012 r.
Protokół z zebrania odbytego w dniu 15 kwietnia 2013 r.
Protokół z zebrania odbytego w dniu 18 października 2013 r.
Protokół z zebrania odbytego w dniu 18 marca 2014 r,

Protokół z zebrania odbytego w dniu 11 września 2014 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian