Sołectwo Otorowo – Makowiska

Rada Sołecka – kadencja 2018 – 2023:
Sołtys:
Dariusz Chojnacki
tel. 601 222 820

Barbara Fryszke
Przewodnicząca Rady Sołeckiej

Mateusz Walukiewicz
Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej

Justyna Parii – Fryszke
Sekretarz

Członkowie:
Czesław Frischke
Wiesław Machowski
Radosław Chojnacki
Tomasz Lewandowski

PROTOKOŁY Z ZEBRAŃ:

Czesław Frischke
Zastępca Przewodniczącego Rady Sołeckiej

Barbara Fryszke
Sekretarz 

Członkowie:
Radosław Chojnacki
Tomasz Lewandowski
Daniel Drozdowski

Wiesław Machowski 

Załączone dokumenty:

___________________________

Rada Sołecka – kadencja 2010 – 2014:
Sołtys:

Dariusz Chojnacki   
          
Grażyna Walukiewicz
Przewodnicząca Rady Sołeckiej

Czesław Frischke
Zastępca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
  
Członkowie:
Barbara Fryszke

Anna Kurzeja
Barbara Rzętkowska
Katarzyna Łata
Wiesław Machowski
________________________
Protokół z zebrania sprawozdawczo – wyborczego odbytego w dniu 29 marca 2011 r.
Protokół Nr 2 z zebrania odbytego w dniu 27 lipca 2011 r.
Protokół Nr 3 z zebrania odbytego w dniu 15 listopada 2011 r.
Protokół Nr 4 z zebrania odbytego w dniu 16 maja 2012 r.
Protokół Nr 5 z zebrania odbytego w dniu 24.10.2012 r.
Protokół Nr 6 z zebrania odbytego w dniu 30 kwietnia 2013 r.
Protokół Nr 7 z zebrania  odbytego w dniu 28 października 2013 r.
Protokół Nr 8 z zebrania odbytego w dniu 26 marca 2014 r.
Protokół Nr 9 z zebrania odbytego w dniu 15 września 2014 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian