Sołectwo Przyłubie

RADA SOŁECKA – kadencja 2014 – 2018:

Sołtys:

Grzegorz Świtała
tel. 881 231 155

Rada Sołecka:

Krzysztof Kliś – przewodniczący
Jacek Kupiec – zastępca przewodniczącego
Andrzej Stachelek
Magdalena Rutkowska
Anna Siwińska

Załączone dokumenty:

Protokół Nr II z dnia 25 listopada 2015 r.

Protokół Nr III z dnia 9 marca 2016 r.

Protokół Nr IV z dnia 9 listopada 2016 r.

Protokół Nr V z dnia 28 lutego 2017 r.

Protokół Nr VI z dnia z 25 października 2017 r.

Protokół Nr VII z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Protokół Nr VIII z dnia 29 czerwca 2018 r. (wybory uzupełniające na Sołtysa)

________________________
RADA SOŁECKA – kadencja 2010 – 2014:

Sołtys:
Ostrowski Jan   
          
Krzysztof Kliś
Przewodniczący Rady Sołeckiej
  
Bogdan Malczyk
Zastępca Przewodniczącego Rady Sołeckiej 

Jacek Kupiec
członek

Kazimierz Wydrzyński
członek

Sławomir Michałowski
członek

______________________

Protokół Nr 8/14 z zebrania odbytego w dniu 3 września 2014 r.

Protokół Nr 7/14 z zebrania odbytego w dniu 6 marca 2014 r.

Protokół Nr 6/13 z zebrania odbytego w dniu 18 października 2013 r.

Protokół Nr 5/13 z zebrania odbytego w dniu 15 kwietnia 2013 r.

Protokół Nr 4/12 z zebrania odbytego w dniu 25 października 2012 r.

Protokół Nr 3/12 z zebrania odbytego w dniu 14 maja 2012 r.

Protokół Nr 2/11 z zebrania odbytego w dniu 5 października 2011 r.

Protokół Nr 1/2011 z zebrania odbytego 18 lutego 2011 roku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian