Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

  • Wydział Wydział Gospodarki Mieniem
  • Termin załatwienia Do 4 miesięcy od daty złożenia wniosku
  • Osoba kontaktowa Elżbieta Woś
  • Miejsce załatwienia UM, pok. nr 5
  • Telefon kontaktowy (52) 387 01 19
  • Miejsce odbioru UM
  • Wymagane dokumenty - wniosek o sprzedaż nieruchomości,
   - mapka terenu,
   - odpis z KW nieruchomości będącej przedmiotem poprawienia warunków zagospodarowania
  • Opłaty Nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się na Karcie Usług Nr 9, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
   – Uchwała Nr XIX/153/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomościami oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian