Świadczenie usługi w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej mającej na celu ratowanie, poprawę zdrowia zwierząt bezdomnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

Świadczenie na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski usługi w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej mającej na celu ratowanie, poprawę zdrowia zwierząt bezdomnych  w tym wolno żyjących kotów: świadczenie usług związanych z ograniczeniem bezdomności zwierząt a także uczestnictwa z właściwymi służbami w akcjach prewencyjnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_14_12_2018

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie o cenę
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 06.12.2018
  • Data składania ofert 13.12.2018
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 13.12.2018
  • Godzina otwarcia ofert 12:30
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- biuro podawcze, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED ROŚiR.6140.1.50.2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian