Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały XXXI/..../17 21.09.2017 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Uchwały XXXI/..../17 21.09.2017 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Uchwały XXXI/..../17 21.09.2017 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Regulaminu Targowiska przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim Szczegóły
Uchwały XXXI/..../17 21.09.2017 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za rok 2016 Szczegóły
Uchwały XXXI/..../17 21.09.2017 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Uchwały XXXI/..../17 21.09.2017 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/49/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Garbary, Powstańców i Średnia w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Uchwały XXXI/..../17 21.09.2017 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej Szczegóły
Uchwały XXXI/..../17 21.09.2017 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, na której znajduje się stacja transformatorowa słupowa STSKpb-22-20/250 z zabudowanym transformatorem SN/nn o mocy 250kVA, usytuowanej przy skrzyżowaniu ul. Haskiej i ul. Paryskiej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Uchwały XXXI/..../17 21.09.2017 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia bonifikaty Szczegóły
Zarządzenia IV/129/17 20.09.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/129/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
« 1 2 3 60 61 »