Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia IV/100/18 13.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr IV/100/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę wyposażenia szkolnego pracowni przedmiotowych (przyrodniczej, matematycznej, TIK, biologicznej, chemicznej i geograficznej) oraz pomocy dydaktycznych do przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego oraz kreatywności dla Szkół Podstawowych nr 1 i 4 oraz Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zarządzenia IV/99/18 13.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr IV/99/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły
Zarządzenia IV /98 /18 11.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie NR IV /98 /18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia kalendarza obchodów świąt państwowych i narodowych oraz innych świąt w Solcu Kujawskim w 2018 roku Szczegóły
Zarządzenia IV/97/18 10.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/97/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Zarządzenia IV/96/18 03.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/96/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzania inwentaryzacji kontrolnej w świetlicy we wsi Przyłubie Szczegóły
Zarządzenia IV/93/18 29.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie IV/93/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Zarządzenia IV/93/18 29.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/9/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Zarządzenia IV/77/18 01.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/77/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych dla jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski oraz powołania Zespołu Inspektora Ochrony Danych Szczegóły
Uchwały XLVI/372/18 28.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XLVI/372/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2026 Szczegóły
Zarządzenia IV/95/18 03.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/95/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Szczegóły
« 1 2 3 98 99 »