Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały I/.../18 14.11.2018 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Uchwały I/..../18 14.11.2018 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Uchwały LIII/422/18 14.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr LIII/422/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Uchwały LIII/421/18 14.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr LIII/421/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/161/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 roku w sprawie podziału Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i utworzeniu dwóch samorządowych instytucji kultury: Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim, zmienionej Uchwałą Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011 roku Szczegóły
Uchwały LIII/420/18 14.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr LIII/420/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
Uchwały LIII/419/18 14.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr LIII/419/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Statutu Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Zarządzenia IV/143/18 31.10.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/143/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia kalendarza obchodów świąt państwowych i narodowych oraz innych świąt w Solcu Kujawskim w 2018 roku Szczegóły
Zarządzenia IV/146/18 05.11.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/146/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 79/5 Szczegóły
Zarządzenia IV/147/18 06.11.2018 Obowiązujący Zarządzenie Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej, w ramach zadania „Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego” Szczegóły
Zarządzenia IV/141/18 26.10.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/141/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy i ustalenia za ten dzień pracującej soboty Szczegóły
« 1 2 3 110 111 »