Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia IV/71/17 19.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/71/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Szczegóły
Zarządzenia IV/75/17 22.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/75/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 82A/2 Szczegóły
Zarządzenia IV/74/17 22.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/74/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu pomieszczenia tymczasowego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 72/4A Szczegóły
Zarządzenia IV/73/17 22.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/73/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. promocji Szczegóły
Zarządzenia IV/72/17 19.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/72/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Zarządzenia IV/70/17 16.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/70/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2016 rok Szczegóły
Zarządzenia IV/69/17 16.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/69/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2016 rok Szczegóły
Zarządzenia IV/68/17 16.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/68/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2016 rok Szczegóły
Uchwały XXVII/248/17 25.05.2017 Obowiązujący Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2016 rok Szczegóły
Uchwały XXVII/247/17 25.05.2017 Obowiązujący Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2016 rok Szczegóły
« 1 2 3 52 53 »