Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia V/53/19 19.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/53/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Zarządzenia V/52/19 19.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/52/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna i powołania zespołu spisowego Szczegóły
Zarządzenia V/42/19 25.02.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/42/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Uchwały V/..../19 15.03.2019 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Uchwały V/..../19 15.03.2019 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Uchwały V/..../19 15.03.2019 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Szczegóły
Uchwały V/..../19 15.03.2019 Projekt Rada Miejska w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Uchwały V/..../19 15.03.2019 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Uchwały V/..../19 15.03.2019 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie Szczegóły
Uchwały V/..../19 15.03.2019 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 rok Szczegóły
« 1 2 3 126 127 »