Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały XVII/..../20 07.04.2020 Projekt Uchwała Nr XVII/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Uchwały XVII/..../20 07.04.2020 Projekt Uchwała Nr XVII/…/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Uchwały XVII/..../20 08.04.2020 Projekt Uchwała Nr XVII/…../20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za część 2020 roku Szczegóły
Zarządzenia V/59/20 31.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/59/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Zarządzenia V/60/20 02.04.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr V/60/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 2.04.2020 r. w sprawie czasowego zakazu prowadzenia sprzedaży na placach targowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zarządzenia V/57/20 27.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/57/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia V/58/20 27.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/58/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Zarządzenia V/55/20 25.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/55/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Zarządzenia V/48/20 09.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/48/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. zamówień publicznych Szczegóły
Zarządzenia XVI/56/20 25.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/56/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w okresie od 30 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Szczegóły
« 1 2 3 168 169 »