Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia V/111/20 15.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/111/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Szczegóły
Zarządzenia V/110/20 14.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/110/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Szczegóły
Zarządzenia V/37/20 10.02.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr V/37/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu, koordynującego uroczyste obchody świąt państwowych i lokalnych na terenie Gminy Solec Kujawski oraz określenia zakresu działania zespołu Szczegóły
Zarządzenia V/104/20 06.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr V/104/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie powołania członków Rady Bibliotecznej działającej przy Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zarządzenia V/103/20 06.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr V/103/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie powołania członków Rady Programowej działającej przy Soleckim Centrum Kultury w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zarządzenia V/105/20 07.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr V/105/2020 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia V/98/20 Szczegóły
Uchwały XX/180/20 30.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/180/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2024 Szczegóły
Uchwały XX/179/20 30.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/179/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Zarządzenia V/100/20 01.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr V/100/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Zarządzenia V/101/20 01.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr V/101/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
« 1 2 3 178 179 »