Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały XXXIX/...../18 23.02.2018 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Uchwały XXXIX/..../18 22.02.2018 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto i Gmina Solec Kujawski jest organem rejestrującym Szczegóły
Uchwały XXXIX/...../18 16.02.2018 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023 Szczegóły
Uchwały XXXIX/...../18 16.02.2018 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/101/91 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 czerwca 1991 r. Szczegóły
Uchwały XXXIX/...../18 16.02.2018 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały nr XXII/169/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Uchwały XXXIX/...../18 16.02.2018 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2019 rok Szczegóły
Uchwały XXXIX/...../18 16.02.2018 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Uchwały XXXIX/...../18 16.02.2018 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Zarządzenia IV/27/18 12.02.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/27/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Solec Kujawski w okresie od 01-03-2018 do 29-02-2021 Szczegóły
Zarządzenia IV/26/18 12.02.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/26/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:” Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: Opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394 i dróg gminnych nr 051056C i nr 051001C w Gminie Solec Kujawski wraz z wykonaniem robót budowlanych” w ramach Projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo – Solec Kujawski” Szczegóły
« 1 2 3 80 81 »