Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia IV/125/18 13.09.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/125/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Zarządzenia IV/126/18 17.09.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/126/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Uchwały L/...../18 13.09.2018 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Uchwały L/...../18 13.09.2018 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Zarządzenia IV/124/18 11.09.2018 Obowiązujący Zarządzenie IV/124/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Zarządzenia IV/123/18 10.09.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/123/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Zarządzenia IV/121/18 06.09.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/121/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 rok Szczegóły
Uchwały XLIX/400/18 06.09.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XLIX/400/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Uchwały XLIX/399/18 06.09.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XLIX/399/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie opinii o pozbawieniu lasu charakteru ochronnego Szczegóły
Uchwały XLVIII/392/18 30.08.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XLVIII/392/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
« 1 2 3 103 104 »