Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia IV/74/18 25.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/74/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zarządzenia IV/72/18 25.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/72/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych Szczegóły
Zarządzenia IV/71/18 25.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/71/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Zagrożeń i Utrzymania Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zarządzenia IV/70/18 25.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/70/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zarządzenia IV/73/18 25.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/73/18 Burmistrz MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych i Zastępcy Administratora Systemów Informatycznych Szczegóły
Uchwały XLIV/368/18 24.05.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XLIV/368/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa w Sołectwie Przyłubie Szczegóły
Uchwały XLIV/367/18 24.05.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XLIV/367/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Szczegóły
Uchwały XLIV/366/18 24.05.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XLIV/366/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Uchwały XLIV/365/18 24.05.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XLIV/365/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Uchwały XLIV/364/18 24.05.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XLIV/364/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „ul. Ks. Piotra Skargi – część wschodnia” w Solcu Kujawskim Szczegóły
« 1 2 3 91 92 »