Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia IV/98/17 05.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/98/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Toruńskiej 8 w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Zarządzenia IV/103/17 14.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/103/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/19/2011 Burmistrza MiG z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Zarządzenia IV/97/17 05.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/97/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Opracowanie projektu koncepcyjnego rewitalizacji Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Zarządzenia IV/96/17 05.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/96/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Dowożenie dzieci z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych Szczegóły
Uchwały XXIX/264/17 18.07.2017 Obowiązujący Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia warunków i trybu udzielania dotacji służących sprzyjaniu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Uchwały XXIX/263/17 18.07.2017 Obowiązujący Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej na sfinansowanie usług niezbędnych do realizacji działań informacyjno-promocyjnych i zarządzania Projektem pn.: „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” Szczegóły
Uchwały XXIX/262/17 18.07.2017 Obowiązujący Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” Szczegóły
Uchwały XXIX/261/17 18.07.2017 Obowiązujący Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Uchwały XXIX/260/17 18.07.2017 Obowiązujący Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Uchwały XXIX/259/17 18.07.2017 Obowiązujący Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
« 1 2 3 56 57 »