Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia V/148/19 12.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/148/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia V/146/19 10.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/146/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Zarządzenia V/143/19 09.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/143/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Solca Kujawskiego. Szczegóły
Zarządzenia V/145/19 10.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/145/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyboru projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Zarządzenia V/1471/9 11.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zarządzenia V/144/19 09.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr V/144/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 rok Szczegóły
Zarządzenia V/142/19 03.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/142/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. Szczegóły
Zarządzenia V/141/19 03.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/141/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Zarządzenia X/140/19 03.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/140/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Uchwały X/78/19 30.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/78/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2026 Szczegóły
« 1 2 3 145 146 »