Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały X/..../19 23.08.2019 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Szczegóły
Zarządzenia V/129/19 23.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/129/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zarządzenia V/135/19 20.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/135/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Zarządzenia V/126/19 15.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/126/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych Szczegóły
Zarządzenia V/134/19 12.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/134/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej Szczegóły
Zarządzenia V/133/19 05.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/133/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Szczegóły
Zarządzenia V/117/19 01.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/117/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczania udzielonych zaliczek Szczegóły
Zarządzenia V/109/19 25.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/109/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zarządzenia V/131/19 02.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/131/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka Szkolna” Szczegóły
Zarządzenia V/116/19 01.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/116/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych z tytułu opłaty skarbowej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim” Szczegóły
« 1 2 3 4 142 143 »