Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia V/18/20 17.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/18/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku Szczegóły
Zarządzenia V/186/19 18.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/186/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zarządzenia V/17/20 17.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/17/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonywania zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Zarządzenia V/189/19 20.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/189/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizację i przebudowę segmentu C wraz z łącznikiem budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Zarządzenia V/187/19 19.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/187/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie opracowania planu akcji kurierskiej oraz planu rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Zarządzenia V/201/19 31.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/201/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wyznaczenia Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Zarządzenia V/200/19 31.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/200/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Zarządzenia V/195/19 27.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/195/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Zarządzenia V/16/20 17.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/16/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zarządzenia V/160/19 10.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/160/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
« 1 2 3 4 161 162 »