Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały XV/..../20 17.01.2020 Projekt Uchwała Nr XV/…/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2020 roku Szczegóły
Uchwały XV/..../20 17.01.2020 Projekt Uchwała Nr XV/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela Szczegóły
Uchwały XV/...../20 17.01.2020 Projekt Uchwała XV/…../20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Uchwały XV/..../20 17.01.2020 Projekt Uchwała XV/…../20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Uchwały XV/...../20 17.01.2020 Projekt Uchwała Nr XV/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zarządzenia V/199/19 30.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/199/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie planu kontroli na 2020 rok Szczegóły
Zarządzenia V/7/20 08.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/7/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Zarządzenia V/6/20 08.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/6/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzania doraźnych kontroli podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Szczegóły
Zarządzenia V/11/20 10.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/11/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Zarządzenia V/5/20 08.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/5/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
« 1 2 3 4 5 161 162 »