Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia V/130/19 25.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/130/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia V/128/19 18.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr V/128/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego Szczegóły
Zarządzenia V/127/19 18.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie NR V/127/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023 Szczegóły
Zarządzenia V/125/19 15.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/125/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Zarządzenia V/124/19 15.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/124/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Zarządzenia V/123/19 15.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/123/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Szczegóły
Zarządzenia V/121/19 08.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/121/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali i pomieszczeń użytkowych będących własnością Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Zarządzenia V/120/19 08.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie V/120/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Uchwały IX/76/19 17.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/76/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2025 Szczegóły
Uchwały IX/75/19 17.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 142 143 »