Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Odszukanie dokumentacji archiwalnej Biuro Planowania Przestrzennego Szczegóły
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy Biuro Planowania Przestrzennego Szczegóły
Opinia o klasyfikacji akustycznej terenu Biuro Planowania Przestrzennego Szczegóły
Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
Odroczenie terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
Rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
Umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lun w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy Gospodarki Mieniem Szczegóły
Przedłużanie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres Gospodarki Mieniem Szczegóły
Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
« 1 2 3 4 11 12 13 »