Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Budżetu i Finansów Szczegóły
Zamiana gruntów Wydział Gospodarki Mieniem Szczegóły
Sprzedaż użytkowania wieczystego na rzecz użytkowania wieczystego Wydział Gospodarki Mieniem Szczegóły
Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym Wydział Gospodarki Mieniem Szczegóły
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w drodze przetargu Wydział Gospodarki Mieniem Szczegóły
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy na rzecz najemców – tryb bezprzetargowy Wydział Gospodarki Mieniem Szczegóły
Uzgodnienie trasy uzbrojenia Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta i Gminy – tryb przetargowy Wydział Gospodarki Mieniem Szczegóły
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły
Postanowienie w sprawie opinii do wstępnego projektu podziału nieruchomości co do zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły
« 1 2 3 4 10 11 12 »