Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
24.06.2020 uzgodnienie Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Otorowo I" położonego w Otorowie, gmina Solec Kujawski Szczegóły
29.05.2020 projekt dokumentu - etap wyłożenia Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko - etap wyłożenia Szczegóły
05.06.2020 decyzja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa istniejącej podczyszczalni ścieków technologicznych o część biologiczną wraz z przebudową drogi wewnętrznej i istniejącej infrastruktury wod. - kan., gaz., c.o. i energetycznej na terenie P.D. Drobex Sp. z o.o. na działkach nr 990/4, 999/1, 998/3 i 989, obręb M. Solec Kujawski. Szczegóły
04.06.2020 decyzja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "WYPALENISKA I", na części działki nr ew. 37/2, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gmina Solec Kujawski Szczegóły
31.12.2019 inne - opracowanie ekofizjograficzne Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składa się z czterech zasadniczych częsci: diagnozy, oceny, prognozy i wskazań. Szczegóły
31.12.2019 inne - opracowanie ekofizjograficzne Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składa się z czterech zasadniczych częsci: diagnozy, oceny, prognozy i wskazań. Szczegóły
13.03.2020 opinia Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Garbary - Lesna" w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko (opinia z dnia 13 marca 2020r., WOO.410.56.2020.KB) Szczegóły
11.03.2020 opinia Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Garbary - Lesna" w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko (opinia z dnia 11 marca 2020r., NNZ.9022.1.78.2020) Szczegóły
24.03.2020 opinia Opinia PPIS w Bydgoszczy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Garbary - Lesna" w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko (opinia z dnia 24 marca 2020r., NNZ.42.1.SK.1.2020) Szczegóły
20.02.2020 projekt dokumentu - etap uzgodnień Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Garbary-Lesna" w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – etap uzgodnień Szczegóły
« 1 2 3 4 18 19 20 »