Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
15.11.2019 uzgodnienie Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Unii Europejskiej - Haskiej - Brukselskiej - Paryskiej - Kujawskiej" w Solcu Kujawskim Szczegóły
31.10.2019 postanowienie Postanowienie zmieniające postanowienie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 06.02.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.4.2018, dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej Nr 3, ujęciu wód podziemnych dla Drobex-Agro Sp. z o.o. w m. Makowiska, do nowych potrzeb produkcyjnych, na działce o nr ew. 18/10, obręb Makowiska [Nr 0002], gm. Solec Kujawski Szczegóły
12.11.2019 uzgodnienie Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Garbary-Powstańców-Srednia" w Solcu Kujawskim Szczegóły
12.11.2019 uzgodnienie Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
04.11.2019 uzgodnienie Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Unii Europejskiej – Haskiej – Brukselskiej – Rzymskiej – Paryskiej – Kujawskiej" w Solcu Kujawskim Szczegóły
04.11.2019 uzgodnienie Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
04.11.2019 uzgodnienie Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Garbary - Powstańców - Srednia" w Solcu Kujawskim Szczegóły
23.10.2019 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej Nr 3, ujęciu wód podziemnych dla Drobex-Agro Sp. z o.o. w m. Makowiska, do nowych potrzeb produkcyjnych, na działce o nr ew. 18/10, obręb Makowiska [Nr 0002], gm. Solec Kujawski Szczegóły
21.10.2019 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącej podczyszczalni ścieków technologicznych o część biologiczną wraz z przebudową drogi wewnętrznej i istniejącej infrastruktury wod.-kan., gaz., c.o. i energetycznej na terenie P.D. DROBEX Sp. z o.o. na działkach nr 990/4, 999/1, 998/3 i 989, obręb M. Solec Kujawski" Szczegóły
22.10.2019 postanowienie Postanowienie zmieniające postanowienie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29.04.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.11.2018, dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu", na działce nr ew. 1147/4, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim Szczegóły
« 1 2 3 4 15 16 17 »