Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
21.12.2018 Uzgodnienie Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
19.12.2018 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu" na działce nr ew. 1147/4, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
06.12.2018 uzgodnienie Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Toruńska - częsć północna" w Solcu Kujawskim Szczegóły
31.10.2018 Opracowanie ekofizjograficzne Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Toruńska - częsć północna" w Solcu Kujawskim składa się z czterech zasadniczych częsci: diagnozy, oceny, prognozy i wskazań. Szczegóły
05.12.2018 Prognoza oddziaływania na srodowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski - etap wyłożenia Prognoza oddziaływania na srodowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
05.12.2018 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski - etap wyłożenia Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
09.11.2018 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie istniejącej fermy drobiu obejmującej rozbudowę budynków inwentarskich dla dodatkowej obsady 90 000 stanowisk dla brojlerów kurzych (360 DJP)", na działce nr ewid. 1130/2, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. M. Kopernika w Solcu Kujawskim Szczegóły
09.11.2018 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „rozbudowa istniejącej fermy drobiu obejmująca rozbudowę budynków inwentarskich dla dodatkowej obsady 90 000 stanowisk dla brojlerów kurzych (360 DJP)", na działce nr ewid. 1130/2, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. M. Kopernika w Solcu Kujawskim (uzupełniony pod względem braków formalnych 26.11.2018 r.) Szczegóły
15.11.2018 opinia Opinia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
18.10.2018 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie hali montażowej, hali produkcyjnej, hali lakierni w tym mycie, śrutowanie, przebudowie zjazdu z drogi publicznej, rozbudowie dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz rozbudowie infrastruktury technicznej w ramach rozbudowy istniejącego zakładu w Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej 8”, na działkach nr ew. 1049/14, 1049/18 i 1049/19, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], gm. Solec Kujawski (uzupełniony ostatecznie pod względem formalnym 14.11.2018 r.) Szczegóły
« 1 2 3 4 9 10 11 »