Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
10.05.2018 informacja Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023" Szczegóły
23.04.2018 projekt programu Projekt zmiany dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023" Szczegóły
30.04.2018 decyzja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie wyposażenia hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym i socjalno-sanitarnym na terenie Papiery Powlekane „Pasaco” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim”, na działce nr ew. 802, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], gm. Solec Kujawski; Szczegóły
17.04.2018 postanowienie Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie wyposażenia hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym i socjalno-sanitarnym na terenie Papiery Powlekane „Pasaco” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim”, na działce nr ew. 802, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], gm. Solec Kujawski; Szczegóły
23.03.2018 postanowienie Postanowienie zmieniające postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17.10.2017 r., znak: ROŚiR.6220.23.2016, nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża WYPALENISKA I", na części działki nr ew. 37/2, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gm. Solec Kujawski Szczegóły
16.03.2018 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zbiornikowej instalacji gazu propanowego składającej się z grupy 6 zbiorników naziemnych o pojemności 6400 l (lub 6700 l), parownika gazu o wydajności odparowania do około 600 kg/h oraz przyłączy dla celów zasilania palników technologicznych suszarni zbóż”, na działkach nr ew. 16/4, 18/6, 18/7, 18/8 i 164/2, obręb Makowiska [Nr 0002], gm. Solec Kujawski Szczegóły
08.03.2018 postanowienie Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku biurowo-warsztatowego dla firmy KM Perlit Sp. z o.o. z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną”, na działkach nr ew. 1044/10 i 1064/2, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
12.02.2018 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża WYPALENISKA I", na części działki nr ew. 37/2, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gm. Solec Kujawski Szczegóły
09.01.2018 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku biurowo-warsztatowego dla firmy KM Perlit Sp. z o.o. z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną”, na działkach nr ew. 1044/10 i 1064/2, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
01.12.2017 analiza porealizacyjna Analiza porealizacyjna w zakresie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem dla ubojni drobiu P.D. "Drobex" Sp. z o.o. przy ul. Powstańców 19 w Solcu Kujawskim, po jej rozbudowie Szczegóły
« 1 2 3 4 7 8 9 »