Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
24.08.2018 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "budowie zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych", na działkach 919/5 i 919/6, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Powstańców 8B w Solcu Kujawskim (aktualizacja do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) Szczegóły
29.08.2018 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: ROŚiR.6220.18.2016 z dnia 10.07.2017 r.) dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych" na działkach nr ew. 919/5 i 919/6, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], położonych przy ul. Powstańców 8B w Solcu Kujawskim. Szczegóły
04.09.2018 Uzgodnienie Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (NNZ.42.1.SK.4.2018) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
23.08.2018 Projekt planu wraz z prognozą Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
25.07.2018 Uzgodnienie Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (NNZ.42.1.SK.1.2018) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
14.08.2018 Uzgodnienie Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.411.162.2018.AT) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
25.06.2018 decyzja Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zbiornikowej instalacji gazu propanowego składającej się z grupy 6 zbiorników naziemnych o pojemności 6400 l (lub 6700 l), parownika gazu o wydajności odparowania do około 600 kg/h oraz przyłączy dla celów zasilania palników technologicznych suszarni zbóż”, na działkach nr ew. 16/4, 18/6, 18/7, 18/8 i 164/2, obręb Makowiska [Nr 0002], gm. Solec Kujawski Szczegóły
15.06.2018 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej Nr 3, ujęciu wód podziemnych dla Drobex Agro Sp. z o.o. w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski do nowych potrzeb produkcyjnych", na działce nr ew. 18/10, obręb Makowiska [Nr 0002], gm. Solec Kujawski Szczegóły
23.04.2018 program Zmiana dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023" (załącznik do Uchwały Nr XLIV/366/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24.05.2018 r.) Szczegóły
10.05.2018 informacja Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023" Szczegóły
« 1 2 3 4 8 9 10 »