Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
09.01.2018 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku biurowo-warsztatowego dla firmy KM Perlit Sp. z o.o. z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną”, na działkach nr ew. 1044/10 i 1064/2, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
01.12.2017 analiza porealizacyjna Analiza porealizacyjna w zakresie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem dla ubojni drobiu P.D. "Drobex" Sp. z o.o. przy ul. Powstańców 19 w Solcu Kujawskim, po jej rozbudowie Szczegóły
01.09.2017 program Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2032 Szczegóły
14.12.2017 decyzja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu na rowie: 4 drewnianych zastawek piętrzących wodę o wysokości piętrzenia 0,6 m, umocnienia brzegów i dna przed i za zastawkami narzutem kamiennym", na działkach nr ew. 17232/13 obręb Wypaleniska [Nr 0005] i 17233/3 obręb Makowiska [Nr 0002], gm. Solec Kujawski. Szczegóły
12.12.2017 decyzja Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku hali na potrzeby prowadzenia pralni wodnej wraz z infrastrukturą techniczną”, na działkach nr ew. 1048/6, 1055/3 i 1056/6, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], gm. Solec Kujawski Szczegóły
11.12.2017 informacja Informacja o odstąpieniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2032" Szczegóły
01.09.2017 projekt programu Projekt "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2032" Szczegóły
05.12.2017 decyzja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie Zakładu Masarskiego", na terenie działki nr ew. 1022/18, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
30.11.2017 postanowienie Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu na rowie 4 drewnianych zastawek piętrzących wodę o wysokości piętrzenia 0,6 m, umocnienia brzegów i dna przed i za zastawkami narzutem kamiennym", na działkach nr ew. 17232/13, obręb Wypaleniska [Nr 0005] i 17233/3, obręb Makowiska [Nr 0002], gm. Solec Kujawski Szczegóły
20.11.2017 postanowienie Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie Zakładu Masarskiego”, na terenie działki nr ew. 1022/18, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
« 1 2 3 4 6 7 8 »