Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
02.08.2019 postanowienie Postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o.", na działkach nr ew. 18/6, 18/7 i 18/8, obręb Makowiska [Nr 0002], gm. Solec Kujawski Szczegóły
29.07.2019 decyzja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni meblowej, na działce nr ew. 108/23, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gm. Solec Kujawski Szczegóły
01.07.2019 inne dokumenty Podsumowanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019r.) - zostało sporządzone na podstawie Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2081) w szczególnosci art. 55 ust. 3, który zawiera zakres podsumowania. Szczegóły
01.07.2019 inne dokumenty Uzasadnienie dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019r. - zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) - zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa Szczegóły
28.06.2019 opracowanie planistyczne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski Szczegóły
03.07.2019 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu", na działce nr ew. 1147/4, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim Szczegóły
01.07.2019 postanowienie Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni meblowej, na działce nr ew. 108/23, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gm. Solec Kujawski Szczegóły
11.06.2019 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o.", na działkach nr ew. 18/6, 18/7 i 18/8, obręb Makowiska [Nr 0002], gm. Solec Kujawski Szczegóły
29.04.2019 postanowienie Postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu" na działce nr ew. 1147/4, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim Szczegóły
25.03.2019 projekt dokumentu - etap wyłożenia Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko - etap uzgodnienia Szczegóły
« 1 2 3 4 14 15 16 »