Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
20.11.2017 postanowienie Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie Zakładu Masarskiego”, na terenie działki nr ew. 1022/18, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
07.11.2017 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "zmianie wyposażenia hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym i socjalno-sanitarnym na terenie Papiery Powlekane "Pasaco" Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim", na działce nr ew. 802, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001]. Szczegóły
30.10.2017 informacja Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023" /obwieszczenie Burmistrza MiG Solec Kujawski/ Szczegóły
11.10.2017 projekt programu Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2023 Szczegóły
27.10.2017 decyzja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „montażu lakierni wyrobów gotowych”, na działce nr ew. 919/8, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], położonej przy ul. Powstańców w Solcu Kujawskim. Szczegóły
23.10.2017 decyzja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Recyklingu i Produkcji o obiegu zamkniętym w firmie "Alpinus Chemia" Sp. z o.o.", na działkach nr ew. 747/24 i 747/23, obręb M. Solec Kujawski, przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim. Szczegóły
20.10.2017 decyzja Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu na rowie 3 drewnianych zastawek piętrzących wodę, w tym: 2 zastawki o wysokości piętrzenia 1,5 m, 1 zastawka o wysokości piętrzenia 1,0 m, umocnienia brzegów przed i za zastawkami narzutem kamiennym, wzmocnienia skarpy (grobli) w postaci drewnianej ścianki szczelnej na długości ok. 25 m”, na działkach nr ew. 17232/13 obręb Wypaleniska [Nr 0005] i 17233/3 obręb Makowiska [Nr 0002], gm. Solec Kujawski Szczegóły
17.10.2017 postanowienie Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża WYPALENISKA I" na części działki nr ew. 37/2, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gm. Solec Kujawski Szczegóły
10.10.2017 postanowienie Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "montażu lakierni wyrobów gotowych", na działce nr ew. 919/8, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], położonej przy ul. Powstańców w Solcu Kujawskim Szczegóły
04.10.2017 postanowienie Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Recyklingu i Produkcji o obiegu zamkniętym w firmie Alpinus Chemia Sp. z o.o.", na działkach nr ew. 747/24 i 747/23, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »