Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
18.10.2018 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie hali montażowej, hali produkcyjnej, hali lakierni w tym mycie, śrutowanie, przebudowie zjazdu z drogi publicznej, rozbudowie dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz rozbudowie infrastruktury technicznej w ramach rozbudowy istniejącego zakładu w Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej 8”, na działkach nr ew. 1049/14, 1049/18 i 1049/19, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], gm. Solec Kujawski Szczegóły
16.10.2018 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni meblowej, na działce nr ew. 108/23, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gm. Solec Kujawski Szczegóły
16.10.2018 uzgodnienie Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.411.195.2018.AT) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – „ul. ks. Piotra Skargi - częsć wschodnia” w Solcu Kujawskim Szczegóły
16.10.2018 uzgodnienie Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.411.196.2018AT) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - "droga krajowa nr 10 - częsć północna" w Solcu Kujawskim Szczegóły
27.09.2018 uzgodnienie Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
27.09.2018 uzgodnienie Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
25.09.2018 opinia Opinia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
26.09.2018 Uzgodnienie Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
14.09.2018 opinia Opinia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
21.09.2018 opinia Opinia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
« 1 2 3 4 9 10 11 »