Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
27.03.2020 decyzja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o. w miejscowości Makowiska na działkach nr ew. 18/6, 18/7 i 18/8 obręb Makowiska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
10.02.2020 projekt dokumentu - etap wyłożenia Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Toruńska - częsć północna" w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko - etap wyłożenia Szczegóły
02.01.2019 projekt dokumentu - etap uzgodnień Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Toruńska - częsć północna" w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – etap uzgodnień Szczegóły
29.01.2020 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim, przebudowie dróg gminnych wraz z budową infrastruktury pieszo-rowerowej praz przebudowie oświetlenia ulicznego w Solcu Kujawskim" Szczegóły
23.01.2020 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśna, Strumykowa, Leona Wyczółkowskiego na terenie miasta Solec Kujawski" Szczegóły
21.01.2020 decyzja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu", na działce nr ew. 1147/4 (obręb M. Solec Kujawski), przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim Szczegóły
15.11.2019 uzgodnienie Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Unii Europejskiej - Haskiej - Brukselskiej - Paryskiej - Kujawskiej" w Solcu Kujawskim Szczegóły
31.10.2019 postanowienie Postanowienie zmieniające postanowienie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 06.02.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.4.2018, dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej Nr 3, ujęciu wód podziemnych dla Drobex-Agro Sp. z o.o. w m. Makowiska, do nowych potrzeb produkcyjnych, na działce o nr ew. 18/10, obręb Makowiska [Nr 0002], gm. Solec Kujawski Szczegóły
12.11.2019 uzgodnienie Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Garbary-Powstańców-Srednia" w Solcu Kujawskim Szczegóły
12.11.2019 uzgodnienie Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
« 1 2 3 4 16 17 18 »