Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
30.08.2017 postanowienie Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu na rowie 3 drewnianych zastawek piętrzących wodę, w tym: 2 zastawki o wysokości piętrzenia 1,5 m, 1 zastawka o wysokości piętrzenia 1,0 m, umocnienia brzegów przed i za zastawkami narzutem kamiennym, wzmocnienia skarpy (grobli) w postaci drewnianej ścianki szczelnej na długości ok. 25 m”, na działkach nr ew. 17232/13 obręb Wypaleniska [Nr 0005] i 17233/3 obręb Makowiska [Nr 0002], gm. Solec Kujawski Szczegóły
07.08.2017 decyzja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem obsługi stacji i niezbędną infrastrukturą" na działkach nr ew. 763/42 i 763/52, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], gm. Solec Kujawski Szczegóły
25.07.2017 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Recyklingu i Produkcji o obiegu zamkniętym" w firmie Alpinus Chemia Sp. z o.o., na działkach nr ew. 747/24 i 747/23, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim Szczegóły
14.07.2017 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie Zakładu Masarskiego" na terenie dz. nr ew. 1022/18, położonej przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
17.07.2017 postanowienie Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem obsługi stacji i niezbędną infrastrukturą” na działkach nr ew. 763/42 i 763/52, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], gm. Solec Kujawski Szczegóły
10.07.2017 decyzja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych", na działkach nr ew. 919/5 i 919/6, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], położonych przy ul. Powstańców 8B w Solcu Kujawskim Szczegóły
27.06.2017 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "montażu lakierni wyrobów gotowych" na działce nr ew. 919/8, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Powstańców 8A w Solcu Kujawskim. Szczegóły
27.06.2017 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na rowie 3 drewnianych zastawek piętrzących wodę, w tym: 2 zastawki o wysokości piętrzenia 1,5 m, 1 zastawka o wysokości piętrzenia 1,0 m, umocnieniu brzegów przed i za zastawkami narzutem kamiennym, wzmocnieniu skarpy (grobli) w postaci drewnianej ścianki szczelnej na długości ok. 25 m", na działkach nr ew. 17232/13 obręb Wypaleniska [Nr 0005] i 17233/3 obręb Makowiska [Nr 0002], gm. Solec Kujawski Szczegóły
28.06.2017 decyzja Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku hali na potrzeby prowadzenia pralni, wraz z infrastrukturą towarzyszącą", na terenie działek nr ew. 1048/6, 1055/3, 1056/6, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001]. Szczegóły
27.06.2017 decyzja Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku Zakładu Masarskiego" na działce nr ew. 1049/16, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], położonej przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »