Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
30.11.2016 projekt programu Projekt programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 Szczegóły
09.11.2016 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: "Modernizacja i rozbudowa istniejącej fermy drobiu obejmującej 5 budynków inwentarskich - kurników, o łącznej docelowej obsadzie 231 700 stanowisk do chowu brojlerów kurzych (927 DJP)", na działce nr ew. 990/6, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], gm. Solec Kujawski. Dokument uzupełniono 13.09.2017 r. Szczegóły
09.11.2016 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "modernizacji i rozbudowie istniejącej fermy drobiu obejmującej 5 budynków inwentarskich - kurników o łącznej docelowej obsadzie 231 700 stanowisk do chowu brojlerów kurzych (927 DJP)", na działce nr ew. 990/6, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Powstańców w Solcu Kujawskim Szczegóły
16.11.2016 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "budowie zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych", przy ul. Powstańców 8B w Solcu Kujawskim Szczegóły
07.10.2016 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża WYPALENISKA I, na cz. działki nr ew. 37/2, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gm. Solec Kujawski Szczegóły
31.10.2016 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem obsługi stacji i niezbędną infrastrukturą, na działkach nr ew. 763/42 i 763/52, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Wiśniowej w Solcu Kujawskim Szczegóły
10.11.2016 decyzja Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i modernizacji istniejącej fermy drobiu”, na działkach nr ew. 118/1, 119/5, 116/1 i 194, obręb Makowiska [Nr 0002], gm. Solec Kujawski Szczegóły
10.10.2016 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach zielonych (działki nr ew. 790/47 i 387/5) w Solcu Kujawskim Szczegóły
07.10.2015 uzgodnienia Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na srodowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Solec Kujawski" na podstawie poniższych uzgodnień:

1. Uzgodnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z 07.10.2015r. (NNZ.9022.3.560.2015),

2. Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z 14.12.2015r. (WOO.410.465.2015.MD1.2)
Szczegóły
21.09.2016 postanowienie Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych" na działkach nr ew. 919/5 i 919/6, obręb M. Solec Kujawski [nr 0001], położonych przy ul. Powstańców 8B w Solcu Kujawskim Szczegóły
« 1 2 3 12 13 14 15 16 17 »