Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
14.09.2016 decyzje Zezwolenie na usunięcie 10 szt. drzew, rosnących na działce nr ew. 740/53 w Solcu Kujawskim przy ul. Robotniczej 2 Szczegóły
02.05.2016 prognoza oddziaływania na srodowisko Prognoza oddziaływania na srodowisko dla projektu MPZP na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo (etap wyłożenia dokumentu) Szczegóły
02.05.2016 projekt mpzp Projekt MPZP na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo (etap wyłożenia dokumentu) Szczegóły
02.05.2016 prognoza oddziaływania na srodowisko Prognoza oddziaływania na srodowisko dla projektu MPZP na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo (etap uzgodnień i opiniowania) Szczegóły
02.05.2016 projekt mpzp Projekt MPZP na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo (etap uzgodnień i opiniowania) Szczegóły
31.03.2016 opracowanie ekofizjograficzne Opracowanie jest częscią procedury planistycznej sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo. Podstawą prawną niniejszego opracowania jest rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2003r. Nr 155, poz. 1298). Opracowanie przygotowano zgodnie z zakresem tematycznym zawartym w tresci ww. rozporządzenia.
Opracowanie ekofizjograficzne jest dokumentem para-naukowym i jako takie powinno być traktowane jako zbiór najnowszych danych, uczynionych dla pełnego zobrazowania stanu srodowiska i przemian jakie w nim natsępują.
Szczegóły
26.07.2016 opinie, uzgodnienia Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2016r., NNZ.42.1.SK.2.2015.2016, dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Solec Kujawski, w częsci obrębów ewidencyjnych Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo oraz prognozy oddziaływania na srodowisko Szczegóły
18.07.2016 opinie, uzgodnienia Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 18.07.2016r., WOO.410.302.2016.KB, dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Solec Kujawski, w częsci obrębów geodezyjnych Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo oraz prognozy oddziaływania na srodowisko Szczegóły
02.08.2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew, rosnących na działce nr ew. 740/53 w Solcu Kujawskim przy ul. Robotniczej 2. Szczegóły
03.08.2016 decyzje Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa (brzoza brodawkowata) rosnącego na dz. nr ew. 276/5 w Solcu Kujawskim przy ul. Żwirki i Wigury 3 oraz 8 m2 krzewów rosnących na dz. nr ew. 267/25 w Solcu Kujawskim przy ul. Bohaterów Września 15 Szczegóły
« 1 2 3 13 14 15 16 17 »