Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
04.11.2019 uzgodnienie Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
04.11.2019 uzgodnienie Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Garbary - Powstańców - Srednia" w Solcu Kujawskim Szczegóły
23.10.2019 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej Nr 3, ujęciu wód podziemnych dla Drobex-Agro Sp. z o.o. w m. Makowiska, do nowych potrzeb produkcyjnych, na działce o nr ew. 18/10, obręb Makowiska [Nr 0002], gm. Solec Kujawski Szczegóły
21.10.2019 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącej podczyszczalni ścieków technologicznych o część biologiczną wraz z przebudową drogi wewnętrznej i istniejącej infrastruktury wod.-kan., gaz., c.o. i energetycznej na terenie P.D. DROBEX Sp. z o.o. na działkach nr 990/4, 999/1, 998/3 i 989, obręb M. Solec Kujawski" Szczegóły
22.10.2019 postanowienie Postanowienie zmieniające postanowienie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29.04.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.11.2018, dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu", na działce nr ew. 1147/4, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim Szczegóły
21.10.2019 postanowienie Postanowienie zmieniające postanowienie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 02.08.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.2.2019, dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o.”, w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
17.10.2019 postanowienie Postanowienie zmieniające postanowienie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 17.10.2017 r., zmienione postanowieniem z dnia 23.03.2018 r., znak: ROŚiR.6220.23.2016, dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża WYPALENISKA I", na części działki nr ew. 37/2, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gm. Solec Kujawski Szczegóły
03.10.2019 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o.”, w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski (uzupełniony pismem z dnia 13.11.2019 r., z dnia 16.01.2020 r.) Szczegóły
01.10.2019 informacja Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023" Szczegóły
02.08.2019 postanowienie Postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o.", na działkach nr ew. 18/6, 18/7 i 18/8, obręb Makowiska [Nr 0002], gm. Solec Kujawski Szczegóły
« 1 2 3 4 5 16 17 18 »