Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
03.07.2019 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu", na działce nr ew. 1147/4, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim
(uzupełniony pismem z dnia 21.08.2019 r., 22.08.2019 r., 04.10.2019 r. i 30.10.2019 r.)
Szczegóły
01.07.2019 postanowienie Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni meblowej, na działce nr ew. 108/23, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gm. Solec Kujawski Szczegóły
11.06.2019 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o.", na działkach nr ew. 18/6, 18/7 i 18/8, obręb Makowiska [Nr 0002], gm. Solec Kujawski Szczegóły
29.04.2019 postanowienie Postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu" na działce nr ew. 1147/4, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim Szczegóły
25.03.2019 projekt dokumentu - etap wyłożenia Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko - etap uzgodnienia Szczegóły
01.03.2018 projekt dokumentu - etap uzgodnienia Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko - etap uzgodnienia Szczegóły
03.08.2018 Uzgodnienie Uzgodnienie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
03.08.2018 opinia Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
25.07.2018 Uzgodnienie Uzgodnienie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
25.07.2018 opinia Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 15 16 17 »