Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
27.12.2016 Uzgodnienie Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
23.12.2016 Uzgodnienie Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
23.12.2016 opinia Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
27.12.2016 opinia Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
31.05.2016 opinia Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
24.04.2012 opinia Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
28.02.2012 opinia Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
01.04.2019 decyzja Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: ROŚiR.6220.18.2016 z dnia 10.07.2017 r.) dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych" na działkach nr ew. 919/5 i 919/6, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], położonych przy ul. Powstańców 8B w Solcu Kujawskim. Szczegóły
13.05.2011 Uzgodnienie Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
12.05.2011 uzgodnienie Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 14 15 16 »