Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
04.04.2019 25.04.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej. Szczegóły
29.03.2019 08.04.2019 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadania pn: Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II w Solcu Kujawskim; Przebudowa i termomodernizacja segmentu C budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim Szczegóły
26.03.2019 03.04.2019 Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych polegających na skanalizowaniu rowu melioracyjnego w ul. Szarych Szeregów w Solcu Kujawskim Szczegóły
12.03.2019 20.03.2019 Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
07.03.2019 15.03.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej odcinka ul. Średniej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego i ścieżki pieszo-rowerowej. Szczegóły
07.03.2019 15.03.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
25.01.2019 20.02.2019 Przetarg nieograniczony na termomodernizację i przebudowę budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II w Solcu Kujawskim. Szczegóły
23.01.2019 07.02.2019 Przetarg nieograniczony na budowę odcinka drogi gminnej,ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
22.01.2019 06.02.2019 Przetarg nieograniczony na roboty remontowe,drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach,stanowiących własność Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
22.01.2019 06.02.2019 Przetarg nieograniczony na wykonanie i uruchomienie fontanny na Skwer im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim. Szczegóły
« 1 2 3 4 6 7 8 »