Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
05.09.2017 25.09.2017 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim wraz z jego przebudową na potrzeby szkoły muzycznej. Szczegóły
19.07.2017 03.08.2017 Przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Toruńskiej 8 w Solcu Kujawskim Szczegóły
06.07.2017 14.07.2017 Opracowanie projektu koncepcyjnego rewitalizacji Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic w Solcu Kujawskim. Szczegóły
05.07.2017 13.07.2017 Dowożenie dzieci z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych Szczegóły
04.07.2017 12.07.2017 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim Szczegóły
08.06.2017 16.06.2017 Prowadzenie monitoringu środowiskowego oraz sprawowanie funkcji eksperta do spraw remediacji zanieczyszczeń wód podziemnych w partnerskim Projekcie międzynarodowym nr CE394 wraz z opracowaniem metody ich unieszkodliwienia” Szczegóły
04.05.2017 19.05.2017 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane i instalacyjne w ramach termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki w Solcu Kujawskim Szczegóły
19.04.2017 28.04.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim Szczegóły
11.04.2017 24.04.2017 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg na Osiedlu Leśnym w Solcu Kujawskim Szczegóły
03.03.2017 13.03.2017 Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2017 r. Szczegóły
« 1 2 »