Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
18.04.2018 04.05.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót termomodernizacyjnych w segmencie A budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
12.04.2018 20.04.2018 Przetarg nieograniczony na: Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie miasta i gminy Solec Kujawski w 2018r.. Szczegóły
15.03.2018 23.03.2018 Zapytanie ofertowe na: Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Szczegóły
13.03.2018 21.03.2018 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania termowizyjnego budynku B Urzędu Miasta i Gminy Szczegóły
08.03.2018 16.03.2018 Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego świetlicy Jagódka w Solcu Kujawskim Szczegóły
05.03.2018 14.03.2018 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji termomodernizacji i przebudowy budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła Szczegóły
20.02.2018 07.03.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w segmencie A budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim Szczegóły
14.02.2018 16.03.2018 Przetarg nieograniczony na Budowę ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski Szczegóły
13.02.2018 21.02.2018 Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Solec Kujawski Szczegóły
08.02.2018 19.02.2018 Przetarg nieograniczony na:Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej Jagódka w Solcu Kujawskim. Szczegóły
« 1 2 3 4 »