Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
08.04.2020 16.04.2020 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do szkół w Solcu Kujawskim Szczegóły
06.04.2020 10.04.2020 Zapytanie ofertowe na: Odnowienie licencji na okres 12 miesięcy na oprogramowanie ManageEngine Desktop Central 10 dla Gminy Solec Kujawski Szczegóły
03.04.2020 22.04.2020 Przetarg nieograniczony na budowę zbiornika retencyjnego, odcinka kanalizacji deszczowej i odcinka drogi gminnej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
12.03.2020 19.03.2020 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę oświetlenia na Osiedlu Leśnym w Solcu Kujawskim. Szczegóły
03.03.2020 10.03.2020 Zamówienie z wolnej ręki na kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
21.01.2020 28.01.2020 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zestawów komputerowych wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym dla Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim. Szczegóły
14.01.2020 28.01.2020 Przetarg nieograniczony na roboty remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach stanowiących własność Gminy Szczegóły
18.12.2019 21.01.2020 Przetarg nieograniczony na termomodernizację i przebudowę segmentu C wraz z łącznikiem budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
11.12.2019 30.12.2019 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót mających na celu bieżące utrzymanie gminnych dróg utwardzonych o nawierzchni bitumicznej i betonowej na terenie gminy Solec Kujawski w 2020r. Szczegóły
11.12.2019 30.12.2019 Przetarg nieograniczony na wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Solec Kujawski w 2020r. Szczegóły
« 1 2 3 4 9 10 11 »