Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
11.12.2018 28.12.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji do podlewania zieleni wraz z przyłączem wodociągowym i sterowaniem. Szczegóły
10.12.2018 27.12.2018 Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie gminy Solec Kujawski Szczegóły
10.12.2018 27.12.2018 Przetarg nieograniczony na wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i betonowych dróg gminnych na terenie gminy Solec Kujawski Szczegóły
06.12.2018 13.12.2018 Świadczenie usługi w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej mającej na celu ratowanie, poprawę zdrowia zwierząt bezdomnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
06.12.2018 20.12.2018 Przetarg nieograniczony na: Remont murawy boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem i instalacją zraszania. Szczegóły
05.12.2018 13.12.2018 Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium zagospodarowania terenu po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
23.11.2018 04.12.2018 Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy ulicy Leśnej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
09.11.2018 28.11.2018 Przetarg nieograniczony na: Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
06.11.2018 29.11.2018 Budowa odcinka drogi gminnej ,ul. Unii Europejskiej,w ramach zadania Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego Szczegóły
31.10.2018 23.11.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji do podlewania zieleni wraz z przyłączem wodociągowym w ramach projektu”Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia,przy Rondzie im Burmistrza Antoniego Nawrockiego”,fontanny wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz oświetlenie terenu. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »