Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
23.05.2019 05.06.2019 Zapytanie ofertowe na docieplenie dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 6 w Solcu Kujawskim Szczegóły
23.05.2019 05.06.2019 Zapytanie ofertowe na docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej,naprawy płyt balkonowych w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 6 w Solcu Kujawskim. 6 Szczegóły
21.05.2019 03.06.2019 Zapytanie ofertowe na docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, naprawę płyt balkonowych oraz montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 3 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
21.05.2019 03.06.2019 Zapytanie ofertowe na docieplenie posadzki poddasza wełną w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 3 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
20.05.2019 03.06.2019 Zaproszenie do składania ofert na docieplenie posadzki poddasza wełną w budynku mieszkalnym przy ul. Adama Mickiewicza 5 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
20.05.2019 03.06.2019 Zaproszenie do składania ofert na docieplenie ścian zewnętrznych,wymianę stolarki okiennej, naprawę płyt balkonowych oraz montaż zadaszeń nad balkonami w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 5 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
04.04.2019 25.04.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej. Szczegóły
29.03.2019 08.04.2019 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadania pn: Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II w Solcu Kujawskim; Przebudowa i termomodernizacja segmentu C budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim Szczegóły
26.03.2019 03.04.2019 Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych polegających na skanalizowaniu rowu melioracyjnego w ul. Szarych Szeregów w Solcu Kujawskim Szczegóły
12.03.2019 20.03.2019 Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
« 1 2 3 4 5 7 8 9 »