Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
12.03.2019 20.03.2019 Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
07.03.2019 15.03.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej odcinka ul. Średniej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego i ścieżki pieszo-rowerowej. Szczegóły
07.03.2019 15.03.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
25.01.2019 20.02.2019 Przetarg nieograniczony na termomodernizację i przebudowę budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II w Solcu Kujawskim. Szczegóły
23.01.2019 07.02.2019 Przetarg nieograniczony na budowę odcinka drogi gminnej,ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
22.01.2019 06.02.2019 Przetarg nieograniczony na roboty remontowe,drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach,stanowiących własność Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
22.01.2019 06.02.2019 Przetarg nieograniczony na wykonanie i uruchomienie fontanny na Skwer im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim. Szczegóły
08.01.2019 16.01.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców 7 w Solcu Kujawskim Szczegóły
31.12.2018 08.01.2019 Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium zagospodarowania terenu po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim – BZPiFZ.27.33.2018 Szczegóły
10.12.2018 27.12.2018 Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie gminy Solec Kujawski Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »