Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
06.12.2018 13.12.2018 Świadczenie usługi w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej mającej na celu ratowanie, poprawę zdrowia zwierząt bezdomnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
06.12.2018 20.12.2018 Przetarg nieograniczony na: Remont murawy boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem i instalacją zraszania. Szczegóły
05.12.2018 13.12.2018 Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium zagospodarowania terenu po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
23.11.2018 04.12.2018 Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy ulicy Leśnej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
09.11.2018 28.11.2018 Przetarg nieograniczony na: Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
06.11.2018 29.11.2018 Budowa odcinka drogi gminnej ,ul. Unii Europejskiej,w ramach zadania Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego Szczegóły
31.10.2018 15.11.2018 Przetarg nieograniczony na: Uruchomienie strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim. Szczegóły
10.10.2018 25.10.2018 Przetarg nieograniczony na:Budowę ścieżek komunikacyjnych,chodników,placu z fontanną i elementów małej architektury w ramach projektów dotyczących przebudowy strefy zieleni miejskiej i stworzenia strefy rekreacyjnej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
31.08.2018 17.09.2018 Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim w ramach zadania: Place zabaw na Osiedlu Leśnym. Szczegóły
20.08.2018 29.08.2018 Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji adaptacji i przebudowy segmentu C budynku przy ul. Kościuszki 12 na potrzeby MGOPS w ramach zadania „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza-przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12″ Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »