Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
06.11.2018 29.11.2018 Budowa odcinka drogi gminnej ,ul. Unii Europejskiej,w ramach zadania Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego Szczegóły
31.10.2018 15.11.2018 Przetarg nieograniczony na: Uruchomienie strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim. Szczegóły
10.10.2018 25.10.2018 Przetarg nieograniczony na:Budowę ścieżek komunikacyjnych,chodników,placu z fontanną i elementów małej architektury w ramach projektów dotyczących przebudowy strefy zieleni miejskiej i stworzenia strefy rekreacyjnej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
31.08.2018 17.09.2018 Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim w ramach zadania: Place zabaw na Osiedlu Leśnym. Szczegóły
20.08.2018 29.08.2018 Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji adaptacji i przebudowy segmentu C budynku przy ul. Kościuszki 12 na potrzeby MGOPS w ramach zadania „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza-przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12″ Szczegóły
03.08.2018 14.08.2018 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic w Solcu Kujawskim w ramach projektu „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” Szczegóły
17.07.2018 30.07.2018 Przetarg nieograniczony na Zakup i Dostawę wyposażenia szkolnego do pracowni przedmiotowych oraz pomocy dydaktycznych i kreatywności dla Szkół Podstawowych nr 1 i 4 i Gimnazjum nr 2 w Solcu Kujawskim Szczegóły
29.06.2018 09.07.2018 Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogi gminnej w Solcu Kujawskim Szczegóły
22.06.2018 09.07.2018 Przetarg nieograniczony na:Budowę otwartej strefy aktywności przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim. Szczegóły
21.06.2018 06.07.2018 Przetarg nieograniczony na: Przebudowę ogrodzenia w ramach inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Urzędu” w Solcu Kujawskim Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »