Uchwała Nr XI/101/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej

Uchwała Nr XI/101/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XI
  • Data podjęcia (podpisania) 27.11.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.11.2015
  • Data wejścia w życie 27.11.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XI/101/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz § 9 ust. 1, 2 pkt 3 i ust. 3 Uchwały Nr IXI/153/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian