Uchwała Nr XI/96/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XI/96/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XI
  • Data podjęcia (podpisania) 27.11.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2016
  • Data wejścia w życie 01.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.12.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3948
  • Nr aktu prawnego XI/96/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian