Uchwała Nr XIV/121/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec Kujawski

Uchwała Nr XIV/121/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIV
  • Data podjęcia (podpisania) 19.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2020
  • Data wejścia w życie 01.01.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 24.12.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 7480
  • Nr aktu prawnego XIV/121/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec Kujawski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian