Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim do Komitetu Rewitalizacji

Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim do Komitetu Rewitalizacji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Uchylony
  • Sesja XVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 30.08.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.08.2016
  • Data wejścia w życie 30.08.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVIII/170/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim do Komitetu Rewitalizacji
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie§ 26 ust. 1 uchwały Nr X/61/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Solec Kujawski oraz rozdz. II ust. 3 pkt 2 Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/169/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian