Uchwała Nr IX/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia … lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu Aktywności Lokalnej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2025.

Uchwała Nr IX/…/19 Rady Miejskiej  w Solcu Kujawskim z dnia … lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu Aktywności Lokalnej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2025.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Projekt
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 16.07.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IX/.../19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia programu Aktywności Lokalnej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2025.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian