Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.610.93.2018.AT z 25.07.2018r.) dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko

Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.610.93.2018.AT z 25.07.2018r.) dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko

  • Nr karty/rok 30/2019
  • Rodzaj dokumentu Uzgodnienie
  • Temat dokumentu Uzgodnienie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko
  • Nazwa dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Uzgodnienie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko
  • Obszar, którego dokument dotyczy Chrośna ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy WIPP-BPP.6721.3.2011
  • Dokument wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
  • Data dokumentu 25.07.2018
  • Dokument zatwierdził -
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Planowania Przestrzennego, Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, budynek B, pokój nr 28
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/mpzp-terenu-polozonego-w-obrebie-ewidencyjnym-chrosna-gmina-solec-kujawski/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 13/2019; 14/2019; 15/2019; 17/2019; 18/2019; 19/2019; 20/2019; 21/2019; 22/2019; 23/2019; 24/2019; 25/2019; 26/2019; 27/2019; 28/2019; 29/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.04.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian