Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o.” w miejscowości Makowiska, gm. Solec Kujawski

  • Nr karty/rok 36/2019
  • Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o.", na działkach nr ew. 18/6, 18/7 i 18/8, obręb Makowiska [Nr 0002], gm. Solec Kujawski
  • Obszar, którego dokument dotyczy Makowiska ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy ROŚiR.6220.1.2.2019
  • Dokument wytworzył DROBEX-AGRO Sp. z o.o.
  • Data dokumentu 11.06.2019
  • Dokument zatwierdził NIe dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 8, bud. D, pok. nr 1, tel. 52/387 01 61
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 43/2019, 45/2019, 47/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.06.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian