Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej podczyszczalni ścieków technologicznych o część biologiczną wraz z przebudową drogi wewnętrznej i istniejącej infrastruktury wod.-kan., gaz., c.o. i energetycznej na terenie P.D. DROBEX Sp. z o.o.

  • Nr karty/rok 49/2019
  • Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącej podczyszczalni ścieków technologicznych o część biologiczną wraz z przebudową drogi wewnętrznej i istniejącej infrastruktury wod.-kan., gaz., c.o. i energetycznej na terenie P.D. DROBEX Sp. z o.o. na działkach nr 990/4, 999/1, 998/3 i 989, obręb M. Solec Kujawski"
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy ROŚiR.6220.1.3.2019
  • Dokument wytworzył P.D. DROBEX Sp. z o.o. z siedz. w Solcu Kujawskim
  • Data dokumentu 21.10.2019
  • Dokument zatwierdził NIe dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 8, bud. D, pok. nr 1, tel. 52/387 01 61
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.10.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian