Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach zielonych w Solcu Kujawskim

  • Nr karty/rok 19/2016
  • Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach zielonych (działki nr ew. 790/47 i 387/5) w Solcu Kujawskim
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy ROŚiR.6131.157.2016
  • Dokument wytworzył Spółdzielnia Mieszkaniowa "Transportowiec"
  • Data dokumentu 10.10.2016
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 8, bud. D, pok. nr 4, tel. 52/ 387 01 62
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.10.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian