Wykonanie szaty roślinnej wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury w ramach projektu pn.: „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”

Wykonanie szaty roślinnej wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury w ramach  projektu pn.:  „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”

 

Pytanie i odpowiedź do SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_25_06_2019

Informacja z otwarcia ofert 27-06-2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania_01-07-2019 r.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 19.06.2019
  • Data składania ofert 27.06.2019
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 27.06.2019
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- biuro podawcze, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED 5633005-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian