Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-04-06 09:34:29 Zapytanie ofertowe na: Odnowienie licencji na okres 12 miesięcy na oprogramowanie ManageEngine Desktop Central 10 dla Gminy Solec Kujawski Zapraszam do złożenia zapytania ofertowego na: Odnowienie licencji na okres 12 miesięcy na oprogramowanie ManageEngine Desktop Central 10 dla Gminy Solec Kujawski Szczegóły
2 2020-04-06 08:03:19 Zarządzenie Nr V/59/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Zarządzenie Nr V/59/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
3 2020-04-03 12:20:58 Przetarg nieograniczony na budowę zbiornika retencyjnego, odcinka kanalizacji deszczowej i odcinka drogi gminnej w Solcu Kujawskim. Przetarg nieograniczony na budowę zbiornika retencyjnego, odcinka kanalizacji deszczowej i odcinka drogi gminnej  nr 050859C w Solcu Kujawskim. Szczegóły
4 2020-04-03 12:19:11 Zarządzenie nr V/60/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 2.04.2020 r. w sprawie czasowego zakazu prowadzenia sprzedaży na placach targowych w Solcu Kujawskim Zarządzenie nr V/60/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 2.04.2020 r. w sprawie czasowego zakazu prowadzenia sprzedaży na placach targowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
5 2020-04-03 10:55:59 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.2.2020 - dot. „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia ulicznego” oraz „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury pieszo-rowerowej w Solcu Kujawskim pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego”. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn.: „Budowa… Szczegóły
6 2020-04-02 09:03:34 Zarządzenie Nr V/57/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za 2019 rok Zarządzenie Nr V/57/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za 2019 rok Szczegóły
7 2020-03-30 10:02:05 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX - AGRO Sp. z o.o. w miejscowości Makowiska na działkach nr ew. 18/6, 18/7 i 18/8 obręb Makowiska, gm. Solec Kujawski Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o. w miejscowości Makowiska na działkach nr ew.… Szczegóły
8 2020-03-30 09:24:26 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 27 marca 2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.2.2019 - dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o. o. w miejscowości Makowiska, na działkach nr ew. 18/6, 18/7 i 18/8 obręb Makowiska, gm. Solec Kujawski Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO… Szczegóły
9 2020-03-30 09:23:41 Zarządzenie Nr V/58/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Zarządzenie Nr V/58/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
10 2020-03-27 13:44:15 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości do wynajęcia z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż handlowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Tartacznej 25. I N F O R M A C J A Burmistrz Solca Kujawskiego, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.… Szczegóły
« 1 2 3 4 343 344 345 »