Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-07-21 14:39:26 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie Zakładu Masarskiego" na dz. nr ew. 1022/18, przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
2 2017-07-21 09:04:47 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7 został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz. nr ew.: 2578, 2579, 2583) Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst  jednolity  Dz.U.2016.2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że:… Szczegóły
3 2017-07-20 15:18:55 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kuajawski zawiadamia o ogłoszeniu przez PSSE zaproszenia do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski zawiadamia o ogłoszeniu przez PSSE zaproszenia do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności… Szczegóły
4 2017-07-19 13:49:07 Przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Toruńskiej 8 w Solcu Kujawskim Przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Toruńskiej 8 w Solcu Kujawskim Szczegóły
5 2017-07-18 14:02:56 LICP - o znaczeniu gminnym - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, dz. nr 922/21 M.Solec Kujawski Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych, lokalizacja w pasie drogowym,   dz. nr 922/21 obręb M.Solec Kujawski Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17 lipca 2017r. (WIPP-BPP.6733.9.4.2017) Szczegóły
6 2017-07-18 13:53:05 Zarządzenie Nr IV/98/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Toruńskiej 8 w Solcu Kujawskim" Zarządzenie Nr IV/98/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Remont pokrycia dachowego budynku przy… Szczegóły
7 2017-07-18 11:56:27 Zarządzenie Nr IV/103/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/19/2011 Burmistrza MiG z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Zarządzenie Nr IV/103/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/19/2011 Burmistrza MiG z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy… Szczegóły
8 2017-07-17 13:26:44 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem obsługi stacji i niezbędną infrastrukturą Szczegóły
9 2017-07-14 08:24:22 Zarządzenie Nr IV/97/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Opracowanie projektu koncepcyjnego rewitalizacji Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic w Solcu Kujawskim” Zarządzenie Nr IV/97/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Opracowanie projektu koncepcyjnego rewitalizacji Placu… Szczegóły
10 2017-07-14 08:20:48 Zarządzenie Nr IV/96/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Dowożenie dzieci z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych Zarządzenie Nr IV/96/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Dowożenie dzieci z terenu Miasta i… Szczegóły
« 1 2 3 4 173 174 175 »