Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-09-21 15:58:27 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 - 2026 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 - 2026 Szczegóły
2 2017-09-21 15:50:42 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
3 2017-09-21 13:39:22 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Regulaminu Targowiska przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Regulaminu Targowiska przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim Szczegóły
4 2017-09-21 13:34:11 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za rok 2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za… Szczegóły
5 2017-09-21 13:15:13 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim Szczegóły
6 2017-09-21 13:09:17 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/49/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Garbary, Powstańców i Średnia w Solcu Kujawskim. Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/49/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu… Szczegóły
7 2017-09-21 13:04:39 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej. Szczegóły
8 2017-09-21 12:59:25 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, na której znajduje się stacja transformatorowa słupowa STSKpb-22-20/250 z zabudowanym transformatorem SN/nn o mocy 250kVA, usytuowanej przy skrzyżowaniu ul. Haskiej i ul. Paryskiej w Solcu Kujawskim. Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, na której znajduje się stacja transformatorowa słupowa STSKpb-22-20/250 z zabudowanym transformatorem SN/nn o… Szczegóły
9 2017-09-21 12:55:34 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia bonifikaty Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia bonifikaty Szczegóły
10 2017-09-21 08:09:00 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ulicy Ugory, nr ew.: 263/16, o pow.: 0,3331 ha. Na podstawie art. 37, art. 38, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 ze zm.), oraz § 3 ust. 1… Szczegóły
« 1 2 3 4 178 179 180 »