Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-04-19 12:50:19 Uchwała Nr VI/.../19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla… Szczegóły
2 2019-04-19 12:41:01 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wzniesienia Pomnika Strzelca Kurkowego Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wzniesienia Pomnika Strzelca Kurkowego Szczegóły
3 2019-04-19 11:13:05 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski” Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski” Szczegóły
4 2019-04-19 09:38:08 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Solec Kujawski Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Solec Kujawski Szczegóły
5 2019-04-19 09:12:03 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze Szczegóły
6 2019-04-19 08:44:46 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego Szczegóły
7 2019-04-19 08:40:18 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Ugory Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Ugory Szczegóły
8 2019-04-19 08:31:53 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia "Droga Ekspresowa S10" Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia "Droga Ekspresowa S10" Szczegóły
9 2019-04-18 14:48:17 Zarządzenie Nr V/78/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Zarządzenie Nr V/78/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
10 2019-04-18 14:40:26 Burmistrz Solca Kujawskiego zaprasza do składania ofert na stanowisko - palacz c.o. - konserwator w świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna Burmistrz Solca Kujawskiego zaprasza do składania ofert na stanowisko - palacz c.o. - konserwator w świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna Szczegóły
« 1 2 3 4 285 286 287 »