Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-09-20 16:03:49 Uchwała Nr XI/..../19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 - 2026 Uchwała Nr XI/..../19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 - 2026 Szczegóły
2 2019-09-20 15:40:51 Uchwała Nr XI/.../19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Uchwała Nr XI/.../19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
3 2019-09-20 15:24:43 Zarządzenie Nr V/151/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego podmiotowej strony Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Zarządzenie Nr V/151/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego podmiotowej strony Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Szczegóły
4 2019-09-20 13:48:54 Uchwała Nr XI/....19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Uchwała Nr XI/....19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z… Szczegóły
5 2019-09-20 13:42:46 Uchwała Nr XI/.../19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za okres 2017-2018 Uchwała Nr XI/.../19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata… Szczegóły
6 2019-09-20 13:35:01 Uchwała Nr XI/..../19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych Uchwała Nr XI/..../19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych Szczegóły
7 2019-09-20 13:14:50 Uchwała Nr XI/..../19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Uchwała Nr XI/..../19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Szczegóły
8 2019-09-20 12:49:00 Zarządzenie Nr V/149/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 20.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku nr 8 w miejscowości Przyłubie”. Zarządzenie Nr V/149/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 20.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo… Szczegóły
9 2019-09-20 12:38:05 Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zaplanowanej na 27 września 2019 r. Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zaplanowanej na 27 września 2019 r. Szczegóły
10 2019-09-17 14:07:07 Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do opracowywania projektów dokumentów.... Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do opracowywania projektów dokumentów.... Informacja z dnia 12 września 2019 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 311 312 313 »