Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-02-23 14:29:09 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
2 2018-02-22 12:43:52 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto i Gmina Solec Kujawski jest organem rejestrującym Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto i Gmina Solec… Szczegóły
3 2018-02-20 14:45:35 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w segmencie A budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w segmencie A budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki… Szczegóły
4 2018-02-16 15:07:26 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023 Szczegóły
5 2018-02-16 15:01:32 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/101/91 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 czerwca 1991 r. Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/101/91 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 czerwca 1991 r. Szczegóły
6 2018-02-16 14:55:42 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały nr XXII/169/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Solec Kujawski Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały nr XXII/169/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty… Szczegóły
7 2018-02-16 14:46:52 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2019 rok Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2019 rok Szczegóły
8 2018-02-16 14:40:35 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 - 2026 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 - 2026 Szczegóły
9 2018-02-16 14:32:10 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
10 2018-02-15 11:39:54 Zarządzenie Nr IV/27/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Solec Kujawski w okresie od 01-03-2018 do 29-02-2021 Zarządzenie Nr IV/27/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej… Szczegóły
« 1 2 3 4 206 207 208 »