Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-07-17 16:09:15 Zarządzenie nr IV/100/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę wyposażenia szkolnego pracowni przedmiotowych (przyrodniczej, matematycznej, TIK, biologicznej, chemicznej i geograficznej) oraz pomocy dydaktycznych do przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego oraz kreatywności dla Szkół Podstawowych nr 1 i 4 oraz Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim. Zarządzenie nr IV/100/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę wyposażenia szkolnego pracowni przedmiotowych… Szczegóły
2 2018-07-17 11:50:09 Przetarg nieograniczony na Zakup i Dostawę wyposażenia szkolnego do pracowni przedmiotowych oraz pomocy dydaktycznych i kreatywności dla Szkół Podstawowych nr 1 i 4 i Gimnazjum nr 2 w Solcu Kujawskim Przetarg nieograniczony na Zakup i Dostawę wyposażenia szkolnego do pracowni przedmiotowych oraz pomocy dydaktycznych i kreatywności dla Szkół Podstawowych nr 1 i 4 i Gimnazjum nr 2 w Solcu Kujawskim Szczegóły
3 2018-07-16 09:17:29 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Solec Kujawski, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. (Park Przemysłowy, ul. Paryska) Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Solec Kujawski, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r.,  poz.  121 ze zm.), podaje  do  publicznej … Szczegóły
4 2018-07-13 19:32:43 MPZP - "ul. ks. Piotra Skargi - częsć wschodnia" w Solcu Kujawskim Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „ul. ks. Piotra Skargi - częsć wschodnia” w Solcu Kujawskim 1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XLIV/364/18… Szczegóły
5 2018-07-13 19:06:52 MPZP - "droga krajowa nr 10 - częsć północna" w Solcu Kujawskim Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu "droga krajowa nr 10 - częsć północna" w Solcu Kujawskim 1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XLIV/365/18… Szczegóły
6 2018-07-13 18:51:33 LICP - o znaczeniu gminnym - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1250/4, obręb ewidencyjny… Szczegóły
7 2018-07-13 14:27:38 Zarządzenie nr IV/99/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zarządzenie nr IV/99/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły
8 2018-07-13 12:24:01 Zarządzenie NR IV /98 /18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia kalendarza obchodów świąt państwowych i narodowych oraz innych świąt w Solcu Kujawskim w 2018 roku Zarządzenie NR IV /98 /18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia kalendarza obchodów świąt państwowych i narodowych oraz innych świąt w Solcu Kujawskim w 2018… Szczegóły
9 2018-07-13 11:56:46 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy został wywieszony wykaz do oddania w dzierżawę w trybie ustnego przetargu ograniczonego garaże blaszane (ul. Robotnicza 2) Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)… Szczegóły
10 2018-07-13 11:47:29 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (nr ew.: 808/2) Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst  jednolity  Dz.U.2018.121 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że:… Szczegóły
« 1 2 3 4 232 233 234 »