Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-07-10 11:27:51 Zarządzenie nr V/104/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie powołania członków Rady Bibliotecznej działającej przy Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim Zarządzenie nr V/104/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie powołania członków Rady Bibliotecznej działającej przy Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
2 2020-07-10 11:23:52 Zarządzenie nr V/103/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie powołania członków Rady Programowej działającej przy Soleckim Centrum Kultury w Solcu Kujawskim Zarządzenie nr V/103/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie powołania członków Rady Programowej działającej przy Soleckim Centrum Kultury w Solcu Kujawskim Szczegóły
3 2020-07-10 10:56:57 Informacja Dyrektora Zarządu Zalewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego GD.ZUZ.5.4210.247.2020.MT Informacja Dyrektora Zarządu Zalewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego GD.ZUZ.5.4210.247.2020.MT dotyczącego wykonania urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno-rozsączającego zbudowanego z… Szczegóły
4 2020-07-10 08:09:16 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Kujawskiej nr ew. 2845/8, o pow. 0,0899 ha. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 37, art. 38, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.), oraz § 3 ust.… Szczegóły
5 2020-07-10 08:04:46 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Kujawskiej nr ew. 2845/7, o pow. 0,0754 ha. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 37, art. 38, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.), oraz § 3 ust.… Szczegóły
6 2020-07-10 07:56:16 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Tęczowej/Łąkowej nr ew. 2203/8 i 2203/11, o pow. 0,1157 ha i 1/7 z 426. Na podstawie art. 37 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.), oraz § 3 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady… Szczegóły
7 2020-07-10 07:52:04 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Kujawskiej nr ew. 2845/2, o pow. 0,0866 ha. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 37, art. 38, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.), oraz § 3 ust.… Szczegóły
8 2020-07-10 07:47:10 Burmistrz Solca Kujawskiego o g ł a s z a II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Kujawskiej nr we. 2845/1, o pow. 0,0998 ha. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 37, art. 38, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.), oraz § 3 ust.… Szczegóły
9 2020-07-09 13:22:20 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz nieruchomości do wydzierżawienia, położonych na terenie miasta Solec Kujawski, z przeznaczeniem pod uprawy rolne, pod drobne uprawy rolne oraz pod altanę, pod garaż. Burmistrz Solca Kujawskiego, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 65 ze zm.) podaje  do … Szczegóły
10 2020-07-08 12:24:31 Zarządzenie nr V/105/2020 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia V/98/20 Zarządzenie nr V/105/2020 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia V/98/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia… Szczegóły
« 1 2 3 4 362 363 364 »