Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-02-15 13:52:43 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Sołectwa Chrośna o wyznaczenie nowego terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Chrośna Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Sołectwa Chrośna o wyznaczenie nowego terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Chrośna Szczegóły
2 2019-02-15 13:49:27 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie nadania regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Solec Kujawski Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie nadania regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
3 2019-02-15 13:43:45 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2019 roku Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2019 roku Szczegóły
4 2019-02-15 13:36:26 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych… Szczegóły
5 2019-02-15 13:29:17 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze użytku ekologicznego „Biała Góra” Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze użytku ekologicznego „Biała Góra” Szczegóły
6 2019-02-15 13:26:23 LICP - o znaczeniu gminnym - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców i Średniej w Solcu Kujawskim Lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców i Średniej, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2448/15, 746/5, 740/1, 957/1,… Szczegóły
7 2019-02-15 13:25:40 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie opinii o pozbawieniu lasu charakteru ochronnego Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie opinii o pozbawieniu lasu charakteru ochronnego Szczegóły
8 2019-02-15 13:21:39 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wieś Otorowo, gmina Solec Kujawski Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wieś Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
9 2019-02-15 13:05:07 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Toruńskiej 80a w Solcu Kujawskim Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Toruńskiej 80a w Solcu Kujawskim Szczegóły
10 2019-02-15 12:59:19 Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 22 lutego 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 22 lutego 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
« 1 2 3 4 270 271 272 »