Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-12-14 10:51:13 Zarządzenie Nr V/16/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Wykonanie instalacji do podlewania zieleni wraz przyłączem wodociągowym i sterowaniem ramach projektu pn.: "Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego" oraz oświetlenia terenu, przyłącza energetycznego i kanalizacji sanitarnej. Zarządzenie Nr V/16/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Wykonanie instalacji do podlewania zieleni wraz… Szczegóły
2 2018-12-14 10:44:00 Zarządzenie Nr V/15/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i betonowych dróg gminnych na terenie Gminy Solec Kujawski w 2019 r. Zarządzenie Nr V/15/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i… Szczegóły
3 2018-12-14 10:32:38 Zarządzenie Nr V/14/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie Gminy Solec Kujawski w 2019 r. Zarządzenie Nr V/14/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i… Szczegóły
4 2018-12-14 10:29:12 Zarządzenie Nr V/8/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Opracowanie studium zagospodarowania terenu po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" Zarządzenie Nr V/8/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Opracowanie studium zagospodarowania terenu po byłej… Szczegóły
5 2018-12-14 09:19:42 Zarządzenie Nr V/17/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/82/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej oraz instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Zarządzenie Nr V/17/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/82/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej… Szczegóły
6 2018-12-14 08:14:21 Zarządzenie Nr V/12/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska Zarządzenie Nr V/12/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska Szczegóły
7 2018-12-11 15:29:54 Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji do podlewania zieleni wraz z przyłączem wodociągowym i sterowaniem. Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji do podlewania zieleni wraz z przyłączem wodociągowym i sterowaniem w ramach projektu pn: Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza… Szczegóły
8 2018-12-11 13:09:05 Zarządzenie Nr V/11/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Solec Kujawski Zarządzenie Nr V/11/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Solec Kujawski Szczegóły
9 2018-12-11 13:02:00 Zarządzenie Nr V/9/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zespołu, koordynującego uroczyste obchody świąt państwowych, narodowych i lokalnych na terenie Gminy Solec Kujawski oraz określenia zakresu działania zespołu Zarządzenie Nr V/9/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zespołu, koordynującego uroczyste obchody świąt państwowych, narodowych i lokalnych na terenie Gminy Solec Kujawski oraz określenia zakresu działania zespołu Szczegóły
10 2018-12-11 09:28:28 Zarządzenie Nr V/10/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remont murawy boiska wraz z wyposażeniem i instalacją zraszania w ramach zadania pn.: "Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim". Zarządzenie Nr V/10/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remont murawy boiska wraz z wyposażeniem… Szczegóły
« 1 2 3 4 255 256 257 »