Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-05-26 10:54:50 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Ugory, nr ew.: 1958/9 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski o g ł a s z a II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Solcu Kujawskim przy ulicy Ugory, oznaczonej… Szczegóły
2 2017-05-25 10:05:38 Zarządzenie Nr IV/71/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Zarządzenie Nr IV/71/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Szczegóły
3 2017-05-25 09:46:01 Zarządzenie Nr IV/75/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 82A/2 Zarządzenie Nr IV/75/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 82A/2 Szczegóły
4 2017-05-24 11:47:14 Zarządzenie Nr IV/74/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu pomieszczenia tymczasowego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 72/4A Zarządzenie Nr IV/74/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu pomieszczenia tymczasowego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 72/4 A Szczegóły
5 2017-05-23 11:55:40 Zarządzenie Nr IV/73/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. promocji Zarządzenie Nr IV/73/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. promocji Szczegóły
6 2017-05-23 11:47:19 Zarządzenie Nr IV/72/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski Zarządzenie Nr IV/72/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i… Szczegóły
7 2017-05-23 09:41:02 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7 został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży (dz. nr ew.: 2777) Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst  jednolity  Dz.U.2016.2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że:… Szczegóły
8 2017-05-19 14:31:41 Dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku przy ul. Toruńskiej 8 w Solcu Kujawskim Dostawa i montaż stolarki okiennej  w pomieszczeniach Wydziału Utrzymania Miasta w części  budynku przy ul. Toruńskiej 8 w Solcu Kujawskim Szczegóły
9 2017-05-19 12:49:15 Zarządzenie Nr IV/70/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2016 rok Zarządzenie Nr IV/70/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2016 rok Szczegóły
10 2017-05-19 12:45:22 Zarządzenie Nr IV/69/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2016 rok Zarządzenie Nr IV/69/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2016 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 166 167 168 »