Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-11-24 12:54:22 Zarządzenie Nr IV/159/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Termomodernizacja oraz przebudowa budynku świetlicy Jagódka przy ul. Kujawskiej 17a w Solcu Kujawskim" Zarządzenie Nr IV/159/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Termomodernizacja oraz przebudowa budynku świetlicy… Szczegóły
2 2017-11-24 10:33:00 Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia na odcinku ul. Granicznej i marsz. Józefa Piłsudskiego Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia na odcinku ul. Granicznej i marsz. Józefa Piłsudskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
3 2017-11-22 10:22:17 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22.11.2017 r., znak: ROŚiR.6220.27.2016 - "modernizacja i rozbudowa istniejącej fermy drobiu..." Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „modernizacji i rozbudowie istniejącej fermy drobiu obejmującej 5 budynków inwentarskich – kurników o… Szczegóły
4 2017-11-22 07:52:44 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 - 2026 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 - 2026 Szczegóły
5 2017-11-22 07:48:06 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
6 2017-11-22 07:43:10 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Szczegóły
7 2017-11-21 17:13:40 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo w Gminie Solec Kujawski Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
8 2017-11-21 17:10:59 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy… Szczegóły
9 2017-11-21 17:07:02 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – część północna” w Solcu Kujawskim Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – część północna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
10 2017-11-21 17:04:05 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Garbary – Powstańców - Średnia” w Solcu Kujawskim Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Garbary – Powstańców - Średnia” w Solcu Kujawskim Szczegóły
« 1 2 3 4 189 190 191 »