Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-01-17 09:36:59 Uchwała Nr XV/.../20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2020 roku Uchwała Nr XV/.../20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2020 roku Szczegóły
2 2020-01-17 09:34:25 Uchwała Nr XV/..../20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela Uchwała Nr XV/..../20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o… Szczegóły
3 2020-01-17 09:28:41 Uchwała XV/...../20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Uchwała XV/...../20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
4 2020-01-17 09:25:25 Uchwała XV/...../20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Uchwała XV/...../20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
5 2020-01-17 09:20:23 Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 24 stycznia 2020 roku Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 24 stycznia 2020 roku Szczegóły
6 2020-01-17 08:16:01 Uchwała Nr XV/..../20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Uchwała Nr XV/..../20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
7 2020-01-16 10:12:26 Zarządzenie Nr V/199/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie planu kontroli na 2020 rok Zarządzenie Nr V/199/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie planu kontroli na 2020 rok Szczegóły
8 2020-01-15 15:02:51 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz lokali użytkowych do oddania w użyczenie, z przeznaczeniem: prowadzenie działalności statutowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Burmistrz Solca Kujawskiego, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018, poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości,… Szczegóły
9 2020-01-14 16:14:10 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Biuro Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. zamówień publicznych w  Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Biuro Zamówień Publicznych  i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Solcu… Szczegóły
10 2020-01-14 15:32:59 Zarządzenie Nr V/7/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Zarządzenie Nr V/7/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
« 1 2 3 4 331 332 333 »