Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-12-06 12:07:02 Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Solec Kujawski. Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Solec Kujawski, w okresie od 1-01-2020 r.… Szczegóły
2 2019-12-03 08:49:19 Obowiązek szkolny i obowiązek nauki Obowiązek szkolny i obowiązek nauki – Komunikat  do rodziców (prawnych opiekunów) dzieci i  młodzieży w wieku do 18 lat. Zgodnie z art. 70 ust. 1  Konstytucji Rzeczypospolitej „Każdy ma prawo… Szczegóły
3 2019-12-03 08:46:26 Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29.11.2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Szczegóły
4 2019-12-03 08:15:26 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 03.12.2019 r., znak: ROŚiR.6220.23.2016, dot. przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża WYPALENISKA I” w m. Wypaleniska, gm. Solec Kujawski Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża WYPALENISKA I”, na części działki nr ew.… Szczegóły
5 2019-12-02 12:38:43 Protokół z XIII sesji Rady Miejskiej z dnia 29.11.2019 r. wraz z załącznikami Skrócony protokół z XIII sesji Rady Miejskiej z dnia 24.10.2019 r. wraz z załącznikami Transmisja z pełnego przebiegu obrad XIII sesji Rady Miejskiej dostępna pod adresem: https://transmisja.esesja.pl/soleckujawski Szczegóły
6 2019-12-02 10:20:15 Uchwała Nr XIII/113/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Solca Kujawskiego na lata 2020-2022 Uchwała Nr XIII/113/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Solca Kujawskiego na lata 2020-2022 Szczegóły
7 2019-12-02 10:17:06 Uchwała Nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2020 Uchwała Nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na… Szczegóły
8 2019-12-02 10:12:00 Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 Szczegóły
9 2019-12-02 10:05:24 Uchwała Nr XIII/110/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Uchwała Nr XIII/110/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Szczegóły
10 2019-12-02 09:59:12 Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szczegóły
« 1 2 3 4 322 323 324 »