Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż piłkochwytu na boisku rekreacyjnym przy ul. Sportowej w Solcu Kujawskim.

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż piłkochwytu na boisku rekreacyjnym przy ul. Sportowej w Solcu Kujawskim.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 26-06-2019t.

 

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie o cenę
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 14.06.2019
  • Data składania ofert 24.06.2019
  • Godzina składania ofert 15:00
  • Data otwarcia ofert 25.06.2019
  • Godzina otwarcia ofert 00:00
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- biuro podawcze, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED WIPP.RRI.7013.1.5.2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian