Zapytanie ofertowe: Dostawa oprogramowania CorelCAD 2017 lub oprogramowania równoważnego na potrzeby realizacji Projektu „Environmental Rehabilitation of Brownfield Sites in central Europe – CE394”.

Gmina Solec Kujawski zaprasza do przedstawienia oferty na:

Dostawę oprogramowania CorelCAD 2017 lub oprogramowania równoważnego na potrzeby realizacji Projektu „Environmental Rehabilitation of Brownfield Sites in central Europe – CE394”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 7.07.2017r

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian