Zarządzenie Nr IV/176/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie planu kontroli na 2016 rok

Zarządzenie Nr IV/176/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie planu kontroli na 2016 rok.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 30.12.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.12.2015
  • Data wejścia w życie 30.12.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/176/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny planu kontroli na 2016 rok.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z § 4 ust. 1 pkt a Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski zatwierdzonego Zarządzeniem Nr IV/23/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 grudnia 2014 r.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian