Zarządzenie Nr V/122/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pobierania opłat z automatu wrzutowego samoobsługowej toalety publicznej na terenie Punktu Obsługi Pasażerów w Solcu Kujawskim

Zarządzenie Nr V/122/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pobierania opłat z automatu wrzutowego samoobsługowej toalety publicznej na terenie Punktu Obsługi Pasażerów w Solcu Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 09.07.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.07.2019
  • Data wejścia w życie 09.07.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/122/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ustalenia Regulaminu pobierania opłat z automatu wrzutowego samoobsługowej toalety publicznej na terenie Punktu Obsługi Pasażerów w Solcu Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz uchwały XIX/178/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2016 roku w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski uprawnienia do określania wysokości opłaty za korzystanie z toalet publicznych, stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Solec Kujawski
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian