Zarządzenie Nr V/126/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

Zarządzenie Nr V/126/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 15.07.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.07.2019
  • Data wejścia w życie 01.07.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/126/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu wykonania uchwały nr XXXIII/292/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawksim z dnia 26 wrzesnia 2013 r.....
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian