Zarządzenie Nr V/21/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Zarządzenie Nr V/21/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 21.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.12.2018
  • Data wejścia w życie 21.12.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/21/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały nr II/8/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian