Zawiadomienia o przedłużeniu terminu z dnia 3.10.2019 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zawiadomienia o przedłużeniu terminu z dnia 3.10.2019 r.Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ” Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicach” Gierlińskiego, Sikorskiego, Bitwy Warszawskiej, Armii Krajowej, Jemiołowej i Cyprysowej w Solcu Kujawskim” nie mogło nastąpić w ustawowym terminie….

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian