Zawiadomienia o terminach posiedzeń komisji stałych RM

12 listopada 2019 r. o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej w Przychodni SOLMED przy ul. Powstańców.

5 listopada 2019 r. o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej w salce 21 UM.

15 października 2019 r. o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w SP Nr 4 przy ul. Słowackiego.

9 października 2019 r. o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu (salka 21 UM).

8 października 2019 r. o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej (pok. 12 UM).

24 września 2019 r. o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Miejskiej (sala konferencyjna UM).

 

Informacje

Rejestr zmian