Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31.10.2018 r., znak: ROŚiR.6220.1.8.2018 – dot. budowy lakierni meblowej na dz. nr ew. 108/23, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gm. Solec Kujawski

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni meblowej, na działce nr ew. 108/23, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gm. Solec Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian