Zawiadomienie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 02.07.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.8.2018, dot. budowy lakierni meblowej na dz. nr ew. 108/23, obręb Wypaleniska, gm. Solec Kujawski

Zawiadomienie Burmistrza Solca Kujawskiego dotyczące wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni meblowej, na działce nr ew. 108/23, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gm. Solec Kujawski, a także informujące o zebranym materiale dowodowym umożliwiającym wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian