Zawiadomienie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 04.03.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.8.2018, dot. budowy lakierni meblowej na dz. nr ew. 108/23, obręb Wypaleniska, gm. Solec Kujawski

Zawiadomienie Burmistrza Solca Kujawskiego dotyczące przedłużenia terminu na wydanie postanowienia stwierdzającego obowiązek lub brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni meblowej na działce nr ew. 108/23, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gm. Solec Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian