Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4.12.2019 r. w sprawie wniesienia zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2014 r…..

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4.12.2019 r. w sprawie wniesienia zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2014 r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Odbudowie budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718 – 932…

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian