Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piaskowo- żwirowego na dz. nr ew. 37/3 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.11.2021 Uzgodnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy znak: NNZ.9022.1.429.2021 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.11.2021 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak:WOO.410.292.2021.MD1 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.11.2021 Pozytywna Opinia Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie Programu ochrony środowiska dla Gminy Solec Kujawski do roku 2030 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.10.2021 Opinia RDOŚ w sprawie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.10.2021 Opinia PPIS w sprawie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów z Terenu Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego „tzn uchwały antysmogowej” Szczegóły
Artykuł 14.09.2021 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dn. 14.09.2021 r., znak:ROŚiR.6220.1.11.2021 – dot. wszczęcia postępowania „Budowa zakładu MIPA Polska Sp.z o.o. (…)” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.09.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu MIPA Polska Sp.z o.o. na dz. 1119/2 obręb M. Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2021 Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów z terenu Gminy Solec Kujawski – przystąpienie Szczegóły